67 Đất Mới           “Đoạn tôi thấy trời mới và đất mới vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất”. Khải-huyền 21:1. Ngọn lửa thiêu đốt kẻ ác làm thanh tẩy trái đất. Mọi dấu vết của sự rủa sả bị quét sạch đi. Địa ngục đốt cháy đời đời […]

  66 Sự chết thứ hai Sa-tan dường như bất lực khi nó nhìn thấy sự uy nghi và vinh hiển của Đấng Christ. Nó xưa kia là một chê-ru-bim che phủ nhớ lại do đâu nó sa ngã. Một sê-ra-phim sáng láng, “con trai của sáng sớm”; thật thay đổi, thật suy đồi! Sa-tan […]

  65 SỰ ĐĂNG QUANG CỦA ĐẤNG CHRIST Đấng Christ giờ đây lại xuất hiện trước những kẻ thù Ngài. Phía trên cao của thành, trên một nền bằng vàng chói sáng, là một cái ngai cao lớn và được nâng lên. Con của Đức Chúa Trời ngồi trên ngai này và xung quanh Ngài […]

  64 Sự Phục Sinh Lần Thứ Hai           Đoạn Đức Chúa Jêsus và cả đoàn thiên sứ thánh cùng tất cả những thánh đồ được cứu chuộc rời khỏi Thành. Các thiên sứ thánh bao quanh Đấng Thống Lãnh của họ và hộ tống Ngài trên đường mình, và đoàn thánh đồ được cứu […]

  63 Một ngàn năm             Sự chú ý  ủa tôi lại được hướng về thế gian. Kẻ ác đã bị hủy diệt và thi hài chúng nó nằm chết trên mặt đất. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời trong bảy tai họa sau chót đã giáng trên mọi cư dân trên đất, khiến […]

  62 Phần thưởng của các thánh Đoạn tội nhìn thấy vô số thiên sứ đem đến những mão triều thiên vinh hiển từ thành thánh, một mão triều thiên cho mỗi thánh, với tên mình được viết trên đó. Khi Đức Chúa Jêsus gọi đến nhận mão triều, các thiên sứ dâng lên cho […]

  61 SỰ GIẢI CỨU CÁC THÁNH             Chính vào lúc nửa đêm Đức Chúa Trời chọn giải cứu dân sự Ngài. Khi kẻ ác đang nhạo báng xung quanh họ, mặt trời bất chợt hiện ra và chiếu sáng chói chang, mặt trăng vẫn đứng im. Kẻ ác kinh ngạc nhìn thấy cảnh tượng […]

  60 THỜI GIAN KHÓ KHĂN CỦA GIA-CỐP             Tôi nhìn thấy các thánh rời khỏi các thành thị và làng mạc, kết với nhau thành những đoàn người và sống ở những nơi vắng vẻ nhất. Các thiên sứ cung cấp thức ăn và nước uống cho họ, trong lúc những kẻ gian ác […]

  59 KẾT THÚC THỜI KỲ ÂN ĐIỂN             Tôi được chỉ đến thời điểm khi sứ điệp thiên sứ thứ ba được đóng lại. Quyền năng Đức Chúa Trời ở cùng dân sự Ngài, họ đã hoàn thành công việc và chuẩn bị cho thời gian thử thách trước mình. Họ đã nhận lấy […]

  58 Tiếng Kêu Lớn           Tôi thấy các vị thiên sứ vội vã ngược xuôi trên thiên đàng. Họ giáng xuống thế gian, và lại bay lên thiên đàng, chuẩn bị cho sự ứng nghiệm của một vài sự kiện quan trọng. Đoạn tôi thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ khác được lệnh […]

  • Categories

  • Liên Hệ

    Email: theheritagekeepers247@gmail.com