Author: Ellen G. White Genre:
Rating

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÂU NGỌC CỦA LẼ THẬT

NHỮNG CÂU CHUYỆN SỐNG MÃI THEO THỜI GIAN

Những câu chuyện của Đức Thầy được kể lại trong quyển sách này, mang đến những bài học thực tế và dễ hiểu từ những cảnh tượng, đồ vật và các sự kiện thường gặp trong cuộc sống hằng ngày.

Những câu chuyện chứa đầy những lời hướng dẫn hữu ích nhằm giúp cho độc giả có suy nghĩ tích cực và đời sống vui mừng.

Với vô số những bản in bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, quyển sách này làm phong phú cuộc sống của hàng triệu người. Quyển sách sẽ dẫn các độc giả đến với những kinh nghiệm sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn trong đời sống Cơ Đốc nhân tích cực, và mang bạn đến gần hơn với Đấng Christ, nguồn ánh sáng từ thiên đàng.

Download tài liệu

Leave a Reply


  • Categories

  • Liên Hệ

    Email: theheritagekeepers247@gmail.com