Rating

Sự Tranh Đấu Khốc Liệt

giữa Đấng Christ cùng các thiên sứ Ngài

với Sa-tan và các quỉ sứ nó

Ellen G. White

_________________________

BATTLE CREEK, MICH.

PUBLISHED BY JAMES WHITE

1858

Tóm Tắt Tiểu Sử

Ellen Gould White, 1827-1915

 

Ellen một môn đồ nhiệt thành của Đức Chúa Jêsus Christ là một tín đồ thuộc Hội thánh Giám Lý (Methodist) cho đến tuổi 17. Cô đã bị dứt phép thông công khỏi Hội thánh vì đã tin tưởng cũng như rao báo về sự sớm tái lâm của Đấng Christ vào năm 1843. Đức Chúa Trời đã ban cho cô những sự hiện thấy và một sứ điệp để rao báo chỉ sau khi 2 người khác đã từ chối gánh nặng từ Đức Chúa Trời ấy. Bà đã viết nhiều bài báo và sách đem đến sự khiển trách và động viên. Sau khi nhận được ánh sáng về sứ điệp sức khỏe, bà đã trở nên một người ủng hộ sức khỏe mạnh mẽ, kêu gọi một chế độ ăn uống tương tự như chế độ ăn uống nguyên thủy trong vườn Ê-đen, kiêng cử những thứ độc hại và tiết độ trong mọi sự.

Bà White chưa bao giờ tự nhận mình là một ‘tiên tri,’ mặc dù bà không có vấn đề gì với những người gọi bà như thế, nhưng khi được hỏi, bà đã tự xem mình như là một ‘sứ giả’. Trong câu trả lời ấy, bà đã cho thấy rằng công việc của bà về cải thiện sức khỏe, kêu gọi sự ăn năn khỏi tội lỗi và ủng hộ phong trào ‘tu bổ sự hư hại,’ thì bao gồm nhiều hơn những gì mà một vị tiên tri thường được xem là thực hiện nói về những sự kiện tương lai từ quan điểm của Đức Chúa Trời. Bà đã viết nhiều tác phẩm tâm linh kinh điển với quyển ‘Con đường giải thoát’ [Con đường đến với Đấng Christ] là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của bà. Nhưng bà đã xem quyển sách này, ‘Sự tranh đấu khốc liệt giữa Đấng Christ cùng các thiên sứ Ngài với Sa-tan và các quỉ sứ nó’ là tác phẩm quan trọng nhất của mình.

 

 

Download tài liệu

Leave a Reply


  • Categories

  • Liên Hệ

    Email: theheritagekeepers247@gmail.com