GƯƠNG MẪU CỦA Y-SÁC—157        ​   Không ai kính sợ Đức Chúa Trời lại có thể liên kết bản thân mình mà không có mối nguy hiểm với một người không kính sợ Ngài. “Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao?” Hạnh phúc và […]

  SỰ PHÁN ĐOÁN TỐT VÀ TÍNH TỰ CHỦ TRONG HÔN NHÂN—156         Những ai xưng mình là Cơ Đốc nhân không nên bước vào mối quan hệ hôn nhân cho đến khi vấn đề đã được cầu nguyện và suy xét một cách cẩn thận từ một quan điểm thanh cao, để xem liệu Đức […]

  NHỮNG TRÁCH NHIỆM CỦA HÔN NHÂN—155         Nhiều người bước vào mối quan hệ hôn nhân mà không hề có tài sản hoặc của thừa kế. Họ không sở hữu sức mạnh thể xác hoặc năng lực trí tuệ để kiếm được của cải. Chính những người như vậy lại vội vàng kết hôn […]

  HÔN NHÂN VÀ NHƯỢNG BỘ TRONG HÔN NHÂN—154        ​   Đức Chúa Trời đã đặt người nam vào thế giới, và họ có đặc ân được ăn, uống, kinh doanh, kết hôn, và được nhượng bộ trong hôn nhân ; nhưng chỉ an toàn khi họ làm những việc trong sự kính sợ […]

  NHỮNG CUỘC HÔN NHÂN, KHÔN NGOAN VÀ KHÔNG KHÔN NGOAN – 153        ​   Những cuộc hôn nhân chưa chín chắn tạo ra một số lượng lớn tội lỗi mà tồn tại ngày nay. Cả sức khỏe cơ thể và sức mạnh tinh thần đều không được đẩy mạnh bởi một cuộc […]

  VIỆC KẾT HÔN SỚM – 152        ​   Những người nam và nữ bắt đầu một mối quan hệ hôn nhân với tình yêu chưa chín chắn, sự xét đoán non nớt, mà không có những cảm giác cao quý, cao cả, và quyết tâm giữ lấy lời thề hôn ước, thì […]

  SỰ CẦN THIẾT CỦA LỜI KHUYÊN VÀ HƯỚNG DẪN – 151        ​   Trong những ngày của sự nguy hiểm và sự mục nát này, giới trẻ bị đặt vào rất nhiều điều thử thách và sự cám dỗ. Nhiều bạn trẻ đang nhổ neo ở một bến cảng nguy hiểm. Họ […]

  ĐÍNH HÔN VỚI NGƯỜI KHÔNG TIN – 150        ​   Hỡi các chị em thân mến: Tôi đã được biết về cuộc hôn nhân đã được dự tính của các bạn với người mà không hợp nhất với chúng ta trong đức tin tôn giáo, và tôi e rằng các chị em […]

  NHỮNG HÌNH THỨC SAI LỆCH CỦA VIỆC HẸN HÒ – 149*        ​   Thiếu sự kiên quyết và hy sinh bản thân trong tính cách là một điều trở ngại nghiêm trọng trong việc đạt được một kinh nghiệm tôn giáo đích thực mà sẽ không bị trượt xuống. Tính kiên quyết […]

  HẸN HÒ VÀ HÔN NHÂN        ​   Mối quan hệ gia đình thì gần gũi, dịu dàng và thiêng liêng nhất so với bất kỳ sự liên kết nào trên đất. Mối quan hệ ấy đã được dự kiến để trở nên một ơn phước cho nhân loại. Và đó là một […]

  • Categories

  • Liên Hệ

    Email: theheritagekeepers247@gmail.com