TRUNG THÀNH VỚI TRÁCH NHIỆM GIA ĐÌNH  – 108

       ​   Trách nhiệm cao quí nhất giao cho thanh niên chính là gia đình của họ, là cha mẹ phước hạnh, là anh em và chị em của họ, họ sẽ bày tỏ sự cảm xúc và sự quan tâm thật sự.Chính nơi đây họ có thể bày tỏ sự quên mình và từ bỏ chính mình qua việc chăm sóc và phục vụ người khác. Một phụ nữ sẽ không bao giời bị giảm giá trị vì công việc này. Đó chính là trách nhiệm thánh, cao quí mà cô có thể thực hiện một cách trọn vẹn. Sự ảnh hưởng của một người chị trên các em trai mình thật vô cùng tuyệt vời! Nếu cô đúng thì cô có thể xác định được tính cách của các anh em mình. Những lời cầu nguyện, tính dịu dàng, và sự ảnh hưởng của cô có thể sẽ bày tỏ được nhiều trong gia đình.

       ​   Hỡi người chị em, những đức tính cao quí này có thể sẽ không bao giờ truyền đạt cho những người khác, trừ khi chính họ trước nhất phải tồn tại trong chính bạn. Sự thoả lòng, niềm cảm xúc, tính dịu dàng, và tâm tính vui vẻ ấy sẽ truyền đạt đến mỗi tấm lòng, sẽ phản chiếu trên bạn những gì mà lòng bạn trao tặng cho những người khác. Nếu Đấng Christ không ngự trị trong lòng bạn thì sự bất mãn và nền đạo đức suy đồi sẽ xuất hiện. Tính ích kỷ sẽ đòi hỏi những người khác những điều mà bạn không sẵng lòng ban cho họ.

       ​   Không phải một công việc to lớn và những trận chiến vĩ đại đơn độc đang thử thách tâm hồn và đòi hỏi lòng can đảm, nhưng là cuộc sống mỗi ngày với những phức tạp, thử thách, và chán nản. Những công việc khiêm tốn thường xuyên đòi hỏi tính kiên nhẫn và lòng dũng cảm. Sự tự tin và lòng cương quyết là điều thiết yếu để đương đầu và chinh phục những khó khăn. Hãy tin rằng Chúa luôn bên cạnh bạn trong mọi nơi để an ủi và khích lệ bạn. – “Testimonies for the Church”, quyển 3, trang 80,81.

Leave a Reply


  • Categories

  • Liên Hệ

    Email: theheritagekeepers247@gmail.com