KÍNH TRỌNG VÀ YÊU MẾN CHA MẸ – 111

       ​   Những ai thật sự đi theo Đấng Christ thì phải để Ngài ngự trị trong lòng, và tôn Ngài là Đấng cao quí nhất. Họ phải bày tỏ tinh thần và cá tính Ngài ngay trong cuộc sống gia đình, phải bày tỏ sự nhã nhặn, và lòng tử tế với những người họ giao tiếp.

       ​   Có nhiều con cái cho là mình biết lẽ thật, nhưng không bày tỏ sự kính trọng và lòng yêu mến đối với cha mẹ mà đó chính là bổn phận của chúng, chúng chỉ thể hiện một chút ít tình yêu thương đối với cha mẹ, và không tôn kính cha mẹ trong việc làm theo những mong ước của các bậc sinh thành, hoặc cũng không  làm cho cha mẹ giảm đi những lo lắng. Nhiều người tự cho mình là Cơ Đốc nhân nhưng không biết ý nghĩa của câu “hãy hiếu kính cha mẹ ngươi” là gì, và thường chỉ biết một chút ít ý nghĩa của câu  “hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa  Trời ngươi ban cho”.

       ​   Các bạn thanh niên cho rằng mình đang sống giữa những người giữ luật pháp của Đức Chúa Trời, tuy nhiên, nhiều người trong họ đã bỏ qua và vi phạm điều răn thứ năm; và lời hứa dồi dào ân phước cho những kẻ tuân theo mệnh lệnh này, hãy hiếu kính cha mẹ, đã không thể tuôn đổ trên họ. Nếu họ không ăn năn tội lỗi, và nhờ vào ân điển của Đấng Christ thay đổi những hành động và đức tính của mình, thì họ sẽ không bao giờ bước vào đất mới, nơi ấy sẽ là nơi họ sống cuộc sống vĩnh cửu. Những người không kính trọng và yêu thương cha mẹ sẽ không kính trọng và tôn kính Đức Chúa Trời. Những ai thất bại trong cuộc thử thách, thất bại trong việc tôn kính cha mẹ mình, là những người biết kính sợ Chúa, thì sẽ thất bại trong việc vâng phục Đức Chúa Trời, và sẽ không mong gì để được vào đất hứa.

Kết quả của việc vâng phục

       ​  Các bạn trẻ, bây giờ chính các bạn tự quyết định cuộc sống vĩnh cửu cho mình. Tôi kêu gọi các bạn hãy quan tâm đến luật pháp mà Đức Chúa Trời kèm theo với lời hứa , “ hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho”. Hỡi các bạn trẻ, các bạn có khao khát cuộc sống vĩnh cửu không? Vậy hãy hiếu kính cha mẹ mình…

        ​   Nếu các bạn có tội vì đã không thể hiện tình yêu thương và sự vâng phục cha mẹ, thì ngay bây giờ, hãy bắt đầu chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ. Các bạn không thể nàotự nổ lực để tạo một con đường khác, và điều đó có nghĩa là bạn sẽ đánh mất cuộc sống vĩnh cửu. Đấng Tìm Kiếm trong lòng biết hết thái độ của bạn đối với cha mẹ; Ngài sẽ cân đức tính đạo đức trên cái cân vàng ở nơi thánh trên trời. Vậy, hãy ăn năn tội không quan tâm đến cha mẹ, hãy ăn năn tội thờ ơ đối với cha mẹ, và tội xem thường luật pháp thánh của Đức ChúaTrời. 

       ​   Tấm lòng của cha mẹ đã trãi  ra trong sự thông cảm, yêu thương vì các bạn, và bạn đáp trả lại tình yêu của họ với tấm lòng vô ơn bạc nghĩa sao?Cha mẹ yêu linh hồn của các bạn, họ muốn bạn được cứu; thế mà bạn lại thường xuyên xem thường những lời khuyên của cha mẹ và tự làm theo ý mình, làm theo cách riêng của mình sao? Một khi bạn ý thức được hành động ngoan cố như vậy thì Đức Chúa Trời sẽ không chấp nhận, vậy bạn có từ bỏ quyết định của chính mình không? Nhiều bậc cha mẹ đã vĩnh viễn ra đi trong khi lòng họ tan nát vì thái độ vô ơn, bất kính của con cái. – The Youth’s Instruction, ngày 22 tháng 6 năm 1893.

 

Leave a Reply


  • Categories

  • Liên Hệ

    Email: theheritagekeepers247@gmail.com