MỘT ƠN PHƯỚC TRONG GIA ĐÌNH—112

       ​   Chúa nói với các bạn trẻ, “Hỡi con ta, hãy trao cho Ta tấm lòng của con”. Đấng Cứu Chuộc thế giới vui mừng khi những thanh thiếu niên biết dâng lòng mình cho Ngài. Sẽ có một đội quân thanh thiếu niên hùng hậu trung thành với Đức Chuá Trời, bởi vì họ sẽ bước đi trong ánh sáng như Đấng Christ đã ở trong ánh sáng. Họ sẽ yêu Chúa Jesus, và đó chính là ánh sáng của họ để làm đẹp lòng Ngài. Họ sẽ không thiếu kiên nhẫn nếu như bị quở trách; nhưng sẽ làm cho lòng cha mẹ vui mừng vì sự tử tế, sự kiên nhẫn,  lòng nhiệt tình của họ, để làm tất cả những gì mà họ có thể trong việc giúp đỡ và gánh vác những gánh nặng của cuộc sống hằng ngày. Suốt thời thơ ấu và thanh niên, họ sẽ được nhìn nhận là những môn đồ trung tín của Chúa chúng ta.

       ​   Hỡi các bạn thanh thiếu niên, trong những năm xuân trẻ của các bạn, các bạn sẽ là phước hạnh trong gia đình. Thật là nỗi cay đắng khi nhìn thấy những con cái của những bậc cha mẹ kính sợ Đức Chúa Trời mà ngỗ ngược và không biết vâng lời, vô ơn và bướng bỉnh, luôn làm theo ý mình, không quan tâm đến những phiền phức và đau khổ mà chúng đã gây ra cho cha mẹ. Sa-tan vui mừng khi cai trị tấm lòng của những con trẻ như vậy, và nếu được phép thì Sa-tan sẽ truyền cho chúng tinh thần ganh ghét của nó.

Vâng phục Cha Mẹ

       ​   Cha mẹ có thể làm mọi thứ trong quyền hạn của mình để cho con cái nhận được mọi đặc ân và  hướng dẫn chúng, hầu cho chúng dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời; tuy nhiên con trẻ có thể sẽ từ chối bước đi trong ánh sáng, và bởi con đường tội lỗi của chúng,sẽ  hình thành  những suy nghĩ thiếu thiện chí đối với cha mẹ là những người luôn yêu thương chúng và tấm lòng lúc nào cũng khao khát chúng được cứu rỗi.

       ​   Sa-tan là kẻ cám dỗ con trẻ theo con đường tội lỗi và bất tuân; và nếu nó được phép thì sẽ chiếm lấy cuộc đời của các cháu trong khi các cháu vẫn còn trong tội lỗi hầu cắt đứt mọi hy vọng về sự cứu rỗi, điều này như một mũi gươm đâm vào trái tim của những bậc cha mẹ kính sợ Chúa, và nỗi đau ấy làm cho họ cong oằn xuống mà không bao giờ có thể ngẩn lên được, bởi vì các con cái họ không ăn năn và chống nghịch lại Đức Chúa Trời. . .

       ​   Hỡi các bạn thanh thiếu niên, tôi khẩn nài các bạn, hãy vì Đấng Christ mà bước đi trong sự sáng. Hãy dâng ý muốn của bạn theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi “những kẻ tội lỗi cám dỗ ngươi, đáp lại với chúng là không”. Hãy gìn giữ đường lối Chuá, vì các bạn sẽ không có bình an trong sự vi phạm đâu. Bằng cách theo con đường xấu các bạn sẽ đem tai tiếng cho cha mẹ và sự nhục nhã cho tôn giáo của Đấng Christ. Hãy nhớ rằng cách sống của các bạn được ghi vào những quyển sách ở Thiên đàng, và sẽ được mở ra trước sự tụ họp của toàn thể vũ trụ. Hãy nghĩ rằng bạn sẽ xấu hổ như thế nào, đau xót như thế nào, và bạn sẽ phải đau đớn rất nhiều vì đã đánh mất sự sống đời đời! “Hãy quay lại khi Ta quở trách: Hãy nhìn xem, Ta sẽ đổ Thần ta trên ngươi, Ta sẽ khiến ngươi nhận biết  lời của ta và rồi họ sẽ gọi đến ta. Ai lắng nghe Ta sẽ ở bình yên, và sẽ được bình an khỏi sự sợ hãi của tai họa”. Hãy chú ý đến sự dạy dỗ của Đấng Christ, “ Hãy bước đi khi còn sự sáng, e rằng bóng đêm bao phủ ngươi chăng”.  – The Youth’s Instructor, ngày 10 tháng 8 năm 1893.

Leave a Reply


  • Categories

  • Liên Hệ

    Email: theheritagekeepers247@gmail.com