SỰ HÒA ĐỒNG VÀ LỊCH SỰ CỦA CƠ ĐỐC NHÂN—137

       ​   Sự hòa đồng của Cơ Đốc Nhân thì hoàn toàn rất ít được trau dồi bởi con cái của Chúa. Nhánh này của sự giáo dục không nên bị bỏ quên hoặc đánh mất trong các trường học của chúng ta.

       ​   Học sinh cần được dạy rằng họ không phải là các nguyên tử độc lập, nhưng mỗi một người là một sợi chỉ mà nó được dùng để kết hợp với các sợi chỉ khác để tạo ra tấm vải. Không có ban ngành nào mà có thể có sự hướng dẫn hiệu quả hơn là trường học tại gia. Ở đây học sinh hằng ngày được bao quanh bởi những cơ hội, nếu được trau dồi, nó sẽ hỗ trợ rất nhiều trong việc phát triển các tính chất xã hội trong các tính cách của chúng. Nó nằm trong chính sức mạnh của chúng để mà tận dụng thời gian và cơ hội của chúng cũng như là để phát triển một tính cách mà sẽ làm cho chúng hạnh phúc và hữu ích. Những người khép mình lại bên trong chính mình, không sẵn lòng mang hạnh phúc đến cho người khác bằng các sự giao thiệp thân thiện, sẽ mất nhiều ơn phước; vì bởi sự tiếp xúc lẫn nhau tâm trí có thể nhận được sự tao nhã và tinh tế; bởi sự giao thiệp xã hội sự quen biết được hình thành và tình bạn được kết giao, mà sẽ đưa đến sự hợp nhất trong tấm lòng và không khí yêu thương, điều đó thì làm hài lòng trong mắt của thiên đàng.

       ​   Đặc biệt những ai đã nếm thử tình yêu của Đức Chúa Jêsus nên phát triển sức mạnh xã hội của mình, vì trong cách này họ có thể giành những linh hồn về cho Đấng Cứu Chuộc. Đấng Christ không nên được giấu đi trong tấm lòng họ, được giữ kín như là một kho báu bị thèm khát, thánh khiết và ngọt ngào, chỉ một mình họ được tận hưởng thôi, hoặc cũng không nên chia sẻ tình yêu của Đức Chúa Jêsus đối với những ai chỉ muốn thỏa lòng ưa thích của mình. Sinh viên phải được dạy việc thể hiện sự quan tâm tử tế giống như Đức Chúa Jêsus, khuynh hướng xã giao (social disposition) đối với những người đang có những nhu cầu thiết yếu nhất, thậm chí những người này không phải là những người bạn đồng hành do mình đã chọn. Mọi lúc và mọi nơi Đức Chúa Jêsus thể hiện sự quan tâm yêu thương trong gia đình loài người, và tỏa ra xung quanh Ngài một ánh sáng của một lòng mộ đạo vui mừng. Sinh viên cần được dạy để theo bước chân Ngài. Họ cần được dạy cách biểu lộ sự quan tâm, đồng cảm và tình yêu Cơ đốc nhân cho những người bạn trẻ của mình, và cố gắng để kéo họ tới Đức Chúa Jêsus; Ngài phải ở trong lòng họ như là nguồn nước văng ra cho đến sự sống đời đời, làm tươi mới tất cả những ai mà họ tiếp xúc.

       ​   Sự chăm sóc yêu thương, và tình nguyện dành cho những người khác trong những lúc cần thiết, được coi là quý báu đối với Chúa. Vì vậy, ngay cả trong khi đi học, học sinh, nếu đúng với sự tuyên xưng của mình, có thể là những nhà truyền giáo sống động cho Đức Chúa Trời. Tất cả các điều này thì cần có thời gian, nhưng thời gian được tận dụng như thế thì có ích, theo cách này học sinh học cách để trình bày về Cơ Đốc Giáo cho thế giới.

       ​   Đức Chúa Jêsus đã không từ chối để hòa lẫn với những người khác trong giao thiệp thân thiện. Khi được mời một bữa cơm bởi người Pha-ri-si hoặc người thâu thuế, Ngài chấp nhận lời mời. Trong những dịp như vậy mỗi từ Ngài thốt lên là một hương thơm của sự sống đối với cuộc sống của những ai nghe Ngài, vì Ngài làm cho giờ ăn tối thành một dịp để truyền đạt nhiều bài học quý báu phù hợp với nhu cầu của họ. Như thế Đấng Christ đã dạy môn đồ của Ngài làm thế nào để cư xử khi trong nhóm đông của những người chưa tin đạo cũng như là những người đã tin.– "Testimonies for the Church", quyển 6, trang 172, 173.

Leave a Reply


  • Categories

  • Liên Hệ

    Email: theheritagekeepers247@gmail.com