LUẬT VÀNG—142

          Hãy đặt chính bạn vào vai trò của những người khác trong sự giao kết của mình với họ. Hãy cảm nhận cảm xúc, khó khăn, thất vọng, sự vui mừng, và đau khổ của họ. Xác định chính mình với họ, và rồi làm cùng họ như là, bạn thay đổi thân phận với họ, mong họ giao kết với mình. Đây là nguyên tắc đúng đắn của lòng chân thật. Một sự thể hiện khác của luật pháp rằng, “Hãy yêu người lân cận như chính mình”. Và đó là cốt lõi của sự dạy dỗ của các tiên tri. Đây là nguyên tắc của thiên đàng, và sẽ được phát triển cho những ai mà thích hợp cho tình bạn linh thiêng.

          Luật vàng là nguyên tắc của sự nhã nhặn chân thật, và sự thể hiện chân thành nhất được thấy qua đời sống và bản tính của Đức Chúa Jêsus. Ôi, tia sáng của sự mềm dẻo và vẻ đẹp được soi rọi qua đời sống hằng ngày của Đấng Cứu Thế chúng ta! Sự ngọt ngào bắt nguồn từ sự hiện diện thật sự của Ngài! Tâm hồn như vậy cũng sẽ được thể hiện qua con cái Ngài. Những ai mà có Đấng Christ trú ngụ sẽ được bao quanh bởi bầu không khí linh thiêng. Những áo choàng trắng của sự thanh sạch họ sẽ thơm ngát bởi dầu thơm từ khu vườn của Đức Giê-hô-va. Khuôn mặt họ sẽ phản chiếu ánh sáng từ Ngài, làm rạng rỡ con đường cho bước chân vấp váp và mệt mỏi.

          Không ai mà có lý tưởng chân thật về điều tạo nên một bản tính hoàn hảo, thì sẽ thất bại để bày tỏ sự thương cảm và lòng nhân hậu của Đấng Christ. Sự ảnh hưởng của ân điển là để làm mềm lòng, trở nên tao nhã, và làm thanh sạch cảm xúc, mà tạo ra sự thanh nhã được sản sinh từ thiên đàng và ý thức của sự đúng mực. (Phỏng theo “Thoughts from the Mount of Blessing”, trang 192, 193).

Leave a Reply


  • Categories

  • Liên Hệ

    Email: theheritagekeepers247@gmail.com