SỰ TAO NHÃ CHÂN THẬT-143

          Đức Chúa Jêsus yêu cầu sự thừa nhận của chúng ta về quyền lợi của mỗi con người. Các quyền xã hội của con người và quyền của họ như là các Cơ Đốc nhân nên được cân nhắc. Mọi người nên được đối xử bằng thái độ tế nhị và tao nhã như là con trai và con gái của Đức Chúa Trời.

          Đạo Cơ Đốc sẽ làm cho một người trở thành người lịch sự. Đấng Christ thì tao nhã, ngay cả với những kẻ bắt bớ Ngài; và những môn đồ chân thật của Ngài sẽ chứng tỏ cùng tinh thần như vậy. Hãy nhìn vào Phao-lô khi được đem đến trước những người cai trị. Lời của ông trước Vua Ac-ríp-ba là hình bóng của sự tế nhị chân thật cũng như là tài hùng biện có sức thuyết phục. Phúc âm không khuyến khích sự lịch sự mang tính hình thức phổ biến với thế gian này, nhưng là sự tế nhị mà xuất phát từ tấm lòng tử tế chân thực.

          Sự vun trồng thận trọng nhất của đời sống đúng đắn bên ngoài thì không thể ngăn mọi sự cáu kỉnh, phán xét gay gắt, và lời nói không thích hợp. Sự tế nhị chân thật sẽ không bao giờ được bộc lộ cho đến khi chính nó được cân nhắc như là một đề tài tối thượng. Tình yêu thương phải ngự trong tấm lòng. Một Cơ Đốc nhân thận trọng hãy rút ra động cơ hành động của mình từ tình yêu thương tận sâu đáy lòng mình cho Bậc Thầy của mình. Qua rễ của lòng yêu mến của mình với Đấng Christ bắt nguồn cho sự quan tâm không ích kỷ trong bạn mình. Lòng yêu thương biểu lộ ân điển, sự đúng đắn và thái độ lịch sự cho người sở hữu nó. Nó làm sáng tỏ sự tán thành và khuất phục lời nói; nó làm thánh khiết và hoan hỉ toàn nhân loại.—“Ministry of Healing”, trang 489, 490.

Sự Lịch Sự Chân Thật Cần Thiết

          Đó là sự cần thiết lớn nhất rằng nam và nữ giới mà có sự hiểu biết về ý muốn Chúa thì nên học hỏi để trở thành những người làm việc thành công trong duyên cớ Ngài. Họ nên là những người tao nhã, hiểu biết, không có bề ngoài giả dối và điệu bộ màu mè của thế gian, nhưng sự tế nhị đó và sự nhã nhặn chân thật sẽ là hương vị của thiên đàng, và mỗi Cơ Đốc nhân sẽ có nếu họ là những người dự phần của bản tính thiêng liêng này. Sự thiếu nhân phẩm và sự tế nhị chân thật của Cơ Đốc nhân trong hàng lối của những người thờ phượng ngày Sa-bát thì chống lại chúng ta như là một thứ dân, và làm cho lẽ thật mà chúng ta tự xưng trở nên ghê tởm.   Việc giáo dục trí óc và cách cư xử có thể được thực hiện để hướng tới sự hoàn hảo. Nếu những ai tự xưng lẽ thật mà không cải thiện đặc ân và cơ hội của họ từ bây giờ để phát triển thành sự tiến triển trọn vẹn của người nam người nữ trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì họ sẽ không được vinh dự với duyên cớ của lẽ thật, và với Đấng Christ.—“Testimonies for the Church”, quyển 4, trang 358, 359.

Sự Lựa Chọn Bạn Đồng Hành

          Các bạn trẻ mà có sự hài hòa với Đấng Christ sẽ lựa chọn bè bạn mà sẽ giúp họ làm điều thiện, và xa lánh xã hội mà không có sự hỗ trợ cho sự phát triển của những nguyên tắc đúng đắn và mục đích cao quý. Các bạn trẻ mà trí óc họ được đúc trong một cái khuôn thứ phẩm thì được tìm thấy ở mọi nơi. Khi tham gia vào sự giao kết với tầng lớp này, những ai mà hoàn toàn đặt chính họ về phía của Đấng Christ sẽ đứng vững vàng bởi lý do này và lương tâm sẽ cho họ biết là đúng.—“Counsels to Teachers, Parents, and Students”, trang 226.

Leave a Reply


  • Categories

  • Liên Hệ

    Email: theheritagekeepers247@gmail.com