NHỮNG CUỘC HÔN NHÂN,

KHÔN NGOAN VÀ KHÔNG KHÔN NGOAN – 153

       ​   Những cuộc hôn nhân chưa chín chắn tạo ra một số lượng lớn tội lỗi mà tồn tại ngày nay. Cả sức khỏe cơ thể và sức mạnh tinh thần đều không được đẩy mạnh bởi một cuộc hôn nhân mà được bắt đầu quá sớm trong cuộc sống. Với vấn đề này thì hoàn toàn có quá ít lý trí được sử dụng. Nhiều bạn trẻ hành động từ sự bốc đồng. Bước đi này, mà ảnh hưởng nghiêm trọng tới họ cho điều tốt hay điều xấu, để là một ơn phước hay một lời nguyền thì lại rất thường được thực hiện một cách vội vàng, dưới sự bốc đồng của tình cảm. Nhiều người sẽ không lắng nghe lý trí hoặc lời chỉ dẫn từ quan điểm Cơ Đốc Nhân. 

       ​   Thế giới thì đầy rẫy nỗi buồn và tội lỗi ngày nay do hậu quả của những cuộc hôn nhân không xứng đôi. Trong nhiều trường hợp chỉ mất một vài tháng cho người chồng và người vợ nhận ra rằng những tính tình của họ có thể không bao giờ hòa quyện được; và hậu quả là mối bất hòa đó thắng thế trong nhà, nơi mà chỉ có tình yêu và sự hòa thuận của thiên đường nên tồn tại.

       ​   Bởi việc tranh cãi về những vấn đề không đáng kể này, mà một tinh thần cay đắng được nuôi dưỡng. Những sự bất đồng và cãi nhau lặt vặt không hạn chế mang lại nỗi buồn không thể diễn tả được vào gia đình, và chia cách những người mà nên được kết hợp trong những mối quan hệ của tình yêu. Vì thế hàng ngàn người đã hy sinh chính bản thân họ, linh hồn và thể xác, bởi những cuộc hôn nhân không khôn ngoan, và đã đi xuống con đường của địa ngục.

Bị Ràng Buộc Không Tương Xứng

       ​   Đó là một điều nguy hiểm khi hình thành một sự liên kết trần tục. Sa-tan biết rõ rằng thì giờ mà chứng kiến những cuộc hôn nhân của nhiều người nam nữ trẻ tuổi gần với lịch sử của kinh nghiệm và sự hữu ích tôn giáo. Trong thời gian ngắn họ có thể nổ lực để sống một cuộc sống Cơ Đốc Nhân nhưng tất cả cố gắng của họ thì chống lại ảnh hưởng chắc chắn trong chiều hướng ngược lại. Một khi họ cảm thấy đó là một đặc quyền để nói đến niềm vui và hy vọng của họ; nhưng họ sẽ sớm trở nên miễn cưỡng để nói về đề tài này trong cuộc hội thoại, vì biết rằng người mà họ đã liên kết với số phận của mình không thích thú trong những điều này. Vì thế Sa-tan đã âm thầm dệt xung quanh họ một tấm lưới của thái độ hoài nghi; và niềm tin trong lẽ thật quý báu chết dần đi trong lòng.

       ​   Đó là nỗ lực cố ý của Sa-tan để giam giữ thanh niên vào tội lỗi; vì lúc ấy hắn sẽ chắc chắn về người đó. Kẻ thù của những linh hồn thì đầy ắp sự căm thù dữ dội chống lại mọi nỗ lực để ảnh hưởng giới trẻ theo chiều hướng đúng đắn. Hắn ta ghét mọi thứ mà sẽ đưa ra những quan niệm đúng đắn về Đức Chúa Trời và Đấng Christ. Những nỗ lực của hắn thì đặc biệt trực tiếp chống lại những người được đặt trong một vị trí thuận lợi cho việc tiếp nhận ánh sáng từ thiên đàng; bởi vì hắn biết rằng bất cứ chuyển động nào về phía họ để đi vào sự liên kết với Đức Chúa Trời sẽ cho họ năng lực để chống lại những sự cám dỗ của nó. Như là một thiên thần của ánh sáng hắn đến với giới trẻ với những thiết bi đẹp mắt, và rất thường thành công trong việc chinh phục họ, từng bước một, từ con đường của nhiệm vụ.

Sự Liên Kết Phù Hợp

       ​   Những người trẻ tuổi mà bị đưa vào xã hội của một người khác có thể khiến cho sự liên kết của họ là một điều phúc lành hoặc trở nên một lời nguyền. Họ có thể khai trí, thêm sức và mang phúc lành cho nhau, cải thiện trong thái độ, trong tính tình, trong tri thức; hoặc, cho phép chính mình trở nên bất cẩn và không trung tín, họ có thể gây ra chỉ một sự ảnh hưởng gây thất vọng. – The Youth’s Instructor, ngày 10 tháng 8, năm 1899.

Kết Hôn Vội Vã

       ​   Sa-tan luôn luôn bận rộn thúc giục các bạn trẻ chưa có kinh nghiệm vào một cuộc hôn nhân. Nhưng chúng ta càng ít tự hào về những cuộc hôn nhân mà hiện nay đang chiếm chỗ, thì lại càng tốt hơn. Khi bản chất thiêng liêng và những đòi hỏi của hôn nhân được thấu hiểu, nó thậm chí sẽ được chấp thuận bởi thiên đàng bây giờ, và kết quả sẽ là hạnh phúc cho cả hai người, và Đức Chúa Trời sẽ được tôn vinh. 

       ​   Tôn giáo thật sự làm cho trí óc cao quý, trau chuốt sở thích, thánh hóa sự xét đoán, và khiến cho người sở hữu của nó trở thành người dự phần của sự thánh khiết và ảnh hưởng của Thiên Đàng; nó mang những thiên sứ lại gần, và càng ngàn càng chia cách linh hồn và ảnh hưởng của thế gian. – “Testimonies for the Church,” quyển 2, trang 252,253.

Hôn Nhân Bị ảnh Hưởng Bởi Sa-Tan

       ​   Sa-tan thì bận rộn tham dự vào việc chia phối những người mà hoàn toàn không hợp nhau để kết hợp những sở thích của họ. Hắn hớn hở trong công việc này, vì nhờ nó hắn có thể gây ra nhiều nỗi buồn và đau khổ tuyệt vọng cho gia đình con người hơn là sử dụng khả năng của hắn trong bất cứ chiều hướng nào khác. – “ Testimonies for the Church”, quyển 2, trang 248.

Leave a Reply


  • Categories

  • Liên Hệ

    Email: theheritagekeepers247@gmail.com