ANH EM CHẲNG THUỘC VỀ CHÍNH MÌNH—16

       Đôi lúc chúng ta nghe những câu hỏi: Sao tôi không bao giờ được làm điều mình vừa lòng? Tại sao tôi không bao giờ được làm theo ý mình? Sao tôi luôn bị hạn chế? Có bao giờ tôi có thể hành động theo ý thích của mình hay không?

        Bạn càng ít làm theo những khuynh hướng tự nhiên của mình chừng nào, thì sẽ càng tốt hơn cho bản thân bản cũng như cho những người khác. Những khuynh hướng tự nhiên bị hư hỏng, các năng lực tự nhiên bị dùng sai. Sa-tan đã đem con người vào trong sự xung đột với Đức Chúa Trời. Nó hành động không ngừng nghỉ để hủy hoại ảnh hưởng thiêng liêng trong con người. Chính vì vậy mà chúng ta phải đặt một sự hạn chế với những lời nói và hành động của mình.

Những kết quả của một sự hiến dâng hoàn toàn

       Khi ân điển của Đức Chúa Trời chiếm hữu tấm lòng, nó thấy rằng những khuynh hướng được thừa hưởng hoặc nuôi dưỡng cho sự sai lạc phải bị đóng đinh. Một đời sống mới, dưới sự kiểm soát mới, phải bắt đầu trong tâm hồn. Tất cả những gì cần làm phải được làm cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Công việc này bao gồm con người bên ngoài lẫn bên trong. Cả con người, thể, trí và linh, phải được đem vào trong sự đầu phục Đức Chúa Trời, được Ngài sử dụng như là một công cụ của sự công bình.

        Con người tự nhiên thì không đầu phục luật pháp của Đức Chúa Trời; quả thực là tự chính mình thì người cũng không thể làm điều đó. Nhưng bởi đức tin thì người mà đã được đổi mới sẽ sống ngày qua ngày một đời sống của Đấng Christ. Từng ngày một người cho thấy rằng người nhận thức được mình là tài sản của Đức Chúa Trời.

       Thân thể và tâm hồn thuộc về Đức Chúa Trời. Ngài đã ban Con Ngài cho sự cứu chuộc thế gian, và vì điều này, chúng ta được chấp thuận cho thuê một đời sống mới, một thời gian thử thách để phát triển những đặc tính của một lòng trung thành tuyệt đối. Đức Chúa Trời đã cứu chuộc chúng ta khỏi sự nô lệ của tội lỗi, và làm cho chúng ta có thể sống một đời sống tái sinh, biến đổi của sự phục vụ.

Mọi khả năng của chúng ta đều thuộc về Ngài

       Dấu ấn của Đức Chúa Trời ở trên chúng ta. Ngài đã mua chúng ta, và Ngài mong muốn chúng ta nhớ rằng những khả năng về thể xác, trí tuệ và đạo đức của mình đều thuộc về Ngài. Thời gian và sự ảnh hưởng, lý luận, sự ưa thích và lương tâm, tất cả là của Đức Chúa Trời, và chỉ nên được sử dụng trong mối hòa hợp với ý muốn của Ngài mà thôi. Chúng không nên được dùng theo sự điều khiển của thế gian; bởi thế gian ở dưới sự lãnh đạo của kẻ chống nghịch lại với Đức Chúa Trời.

       Xác thịt, thuộc về Đức Chúa Trời. Mọi dây gân, mọi cơ bắp là của Ngài. Trong bất kì hoàn cảnh nào, qua sự thờ ơ hoặc lạm dụng, chúng ta cũng không được làm yếu đi một cơ quan nào. Chúng ta phải công tác với Đức Chúa bằng cách giữ cho thân thể ở trong tình trạng sức khỏe tốt nhất, để nó có thể trở thành một đền thờ mà Đức Thánh Linh có thể ngự, uốn nắn mọi khả năng thể xác lẫn tâm linh theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

       Tâm trí phải được chứa đựng những nguyên tắc thanh khiết. Lẽ thật phải được khắc tạc trên những bảng đá của tâm hồn. Kỷ niệm phải được đầy dẫy những lẽ thật quí báu của Lời. Nhờ đó, như những viên đá quí xinh đẹp, những lẽ thật này sẽ chiếu sáng trong cuộc đời.

Giá của một linh hồn

       Cái giá mà Đức Chúa Trời đặt trên công việc của tay Ngài, tình yêu thong mà Chúa dành cho những con cái của Ngài, được bày tỏ bởi quà tặng mà Ngài đã thực hiện để cứu rỗi nhân loại. A-đam đã sa ngã dưới quyền thế của Sa-tan. Người đem tội lỗi vào trong thế giới, và sự chết bởi tội lỗi. Đức Chúa Trời đã ban Con một của Ngài để cứu chuộc con người. Ngài đã làm điều này để Ngài có thể giữ sự công bình, chấp nhận Đấng Christ. Con người đã bán mình cho Sa-tan, nhưng Đức Chúa Jêsus đã chuộc nhân loại lại…

       Bạn không thuộc về chính mình. Đức Chúa Jêsus đã mua bạn với huyết của Ngài. Đừng nên chôn giấu những ta-lâng mình ở dưới đất. Hãy sử dụng chúng cho Ngài. Trong bất cứ công việc nào mà bạn tham gia, hãy đem Đức Chúa Jêsus vào trong đó. Nếu bạn thấy mình đang đánh mất tình yêu thương của bạn cho Đấng Cứu Chuộc mình, thì hãy từ bỏ công việc, và nói, “Có con đây, hỡi Đấng Cứu Chuộc. Ngài muốn con làm chi?” Ngài sẽ nhận lấy bạn một cách ân cần, và yêu thương bạn một cách nhưng không. Ngài sẽ tha thứ cho bạn cách dư dật; bởi vì Ngài là nhân từ và chậm giận, không muốn một người nào phải chết mất …

       Chúng ta, và tất cả những gì mình có, đều thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta không nên xem đó là một sự hy sinh để dâng cho Ngài sự yêu mến của tấm lòng mình. Chính tấm lòng nên được dâng lên cho Ngài như một của lễ lạc hiến.—The Youth’s Instructor, ngày 8 tháng 11 năm 1900.

Kêu gọi quyết định

       Thật không an toàn cho chúng ta để lần lửa trong việc suy tính về những lợi thế gặt hái được qua việc nghe theo những gợi ý của Sa-tan. Tội lỗi có nghĩa là ô nhục và tai họa cho mọi linh hồn nuông chiều trong nó; nhưng nó thì làm cho mù quáng và lừa dối trong bản chất của mình, và nó sẽ lôi kéo chúng ta với những sự phô bày đẹp mắt của nó. Nếu chúng ta mạo hiểm đến vùng đất của Sa-tan, chúng ta sẽ không có sự đảm bảo về sự che chở khỏi quyền lực của nó. Chúng ta nên đóng mọi con đường mà qua đó kẻ cám dỗ có thể tìm được lối vào với chúng ta.—“Thoughts from the Mount of Blessing”, trang 171.

Leave a Reply


  • Categories

  • Liên Hệ

    Email: theheritagekeepers247@gmail.com