KHÁNG CỰ SỰ CÁM DỖ—20                                         

       Những ai là người dự phần của bản tánh thiêng liêng sẽ không nhượng bộ sự cám dỗ. Kẻ thù đang hoạt động với mọi khả năng của nó để đánh bại những ai đang nỗ lực để sống đời sống Cơ Đốc. Nó đến với họ với những sự cám dỗ, hy vọng rằng họ sẽ đầu hàng. Như vậy nó hy vọng để làm ngã lòng họ. Nhưng những ai đứng vững chân mình trên Đá Muôn Đời sẽ không chịu thua các mưu chước của nó. Họ sẽ nhớ rằng Đức Chúa Trời là Cha mình và Đấng Christ là Đấng trợ giúp mình. Đấng Cứu Chuộc đã đến thế giới của chúng ta để đem sức mạnh cho mọi linh hồn mệt mỏi, bị thử thách để chiến thắng như Ngài đã chiến thắng. Tôi biết quyền lực của sự cám dỗ; tôi biết những mối nguy hại ở trên đường; nhưng tôi cũng biết rằng những ai đang nỗ lực chống lại sự cám dỗ thì được ban cho sức mạnh đủ dùng trong mỗi lúc có cần.

Phải tránh xa những sự cám dỗ không cần thiết

       “Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được”. Và chúng ta cũng có phần việc để hành động. Chúng ta không được đặt mình vào con đường của sự cám dỗ một cách không cần thiết. Đức Chúa Trời phán, “Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi: Ta sẽ làm Cha các ngươi, các ngươi làm con trai con gái Ta”. Nếu kết giao với những người trần tục để có sự khoái lạc, làm theo những thói quen của thế gian, liên kết những lợi ích của chúng ta với kẻ bất tín, chúng ta đặt chân mình vào con đường của sự cám dỗ và phạm tội, thì làm sao chúng ta có thể mong đợi Đức Chúa Trời sẽ giữ chúng ta khỏi sa ngã được?

       Hãy giữ mình tránh ra khỏi những ảnh hưởng suy đồi của thế gian. Đừng đi đến những nơi mà lực lượng của kẻ thù đang cố thủ một cách mạnh mẽ. Đừng đi đến nơi là bạn sẽ bị cám dỗ và bị dẫn đi lầm đường lạc lối. Nhưng nếu bạn có một sứ điệp cho những người chưa tin, và nếu bạn sống rất gần Đức Chúa Trời đến nỗi bạn có thể nói với họ những lời lẽ phải thì, thì bạn có thể thực hiện công việc mà sẽ giúp đỡ họ và sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời. Đấng Christ nói, “Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác”.—Review and Herald, ngày 14 tháng 4 năm 1904.

Bổn phận ở trên xu hướng

       Khi một người trẻ tuổi cố thoát khỏi sự kiểm soát của Sa-tan, nó sẽ tăng gấp đôi sự cám dỗ. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và non kinh nghiệm của họ, nó sẽ nỗ lực để che khuất sự nhận thức giữa đúng và sai. Nó biến mình thành một thiên sứ sáng láng, và đánh lừa bằng những lời hứa về sự khoái lạc trong con đường cấm. Nếu các bạn trẻ đã hình thành thói quen làm theo xu hướng hơn là theo bổn phận, họ sẽ thấy rằng rất khó để kháng cự sự cám dỗ. Họ không thấy được mối hiểm họa trong việc nuông chiều dù chỉ là một lần trong những thú vui bị cấm. Các lời gợi ý của Sa-tan sẽ khuấy động mọi nguyên tố đồi bại còn rơi rớt lại trong tấm lòng.—The Signs of the Times, ngày 19 tháng 1 năm 1882.

Leave a Reply


  • Categories

  • Liên Hệ

    Email: theheritagekeepers247@gmail.com