MỘT ĐIỂM YẾU—23

       Chúng ta có thể hy vọng hão rằng mình thoát khỏi nhiều điều mà những người khác đã vi phạm; nếu chúng ta có một vài điểm mạnh về bản tánh, nhưng lại có một điểm yếu, thì vẫn còn một mối liên lạc giữa tội lỗi và tâm hồn. Tấm lòng bị chia hai trong sự phục vụ của nó, và nói rằng: “Một ít cho bản thân và một ít cho Ngài.” Con cái của Đức Chúa Trời phải tìm kiếm tội lỗi mà mình đã nuông chiều và thỏa mãn bản thân trong đó, và hãy để cho Đức Chúa Trời cắt nó khỏi lòng bạn. Người phải vượt qua tội lỗi đó; bởi nói không phải là một vấn đề nhỏ nhoi trước mặt Đức Chúa Trời.

       Một người nói, “Tôi không hề ghen tuông tí nào, nhưng rồi tôi bị kích động và nói ra những điều ác ý, mặc dù vậy, tôi luôn luôn xin lỗi sau khi đã cáu kỉnh như vậy.” Một người khác nói, “Tôi có lỗi lầm này, lỗi lầm kia, nhưng tôi khinh thường tính hèn hạ như vầy như vậy mà một số người quen biết của tôi bày tỏ.” Chúa không có cho chúng ta một danh sách phân hạng tội lỗi, và nói rằng chúng sẽ ít nguy hại hơn, trong khi một số tội lỗi khác thì có tính chất nghiêm trọng hơn và sẽ gây nguy hại hơn.

       Một sợi dây xích thì không có chắc chắn hơn cái mắc xích yếu nhất của nó. Chúng ta có thể tuyên bố sợi dây xích ấy nói chung rất là tốt, nhưng nếu một mắc xích bị yếu, thì cũng không thể nào nương tựa vào cả sợi dây được. Công việc khắc phục phải được mỗi linh hồn muốn bước vào nước của Đức Chúa Trời học hỏi. Những lời thiếu kiên nhẫn trên môi miệng bạn phải được giữ lại, đừng thốt ra. Tư tưởng mà bản tánh của bạn không ước lượng một cách đúng đắn thì phải được cất đi khỏi bạn, bởi nó sẽ làm yếu đi ảnh hưởng của bạn, và thực hiện một kết quả chắc chắn, làm cho bạn bị đánh giá một cách khinh suất trong tâm trí của những người khác. Bạn phải vượt qua ý tưởng rằng mình là một người tử vì đạo, và xưng nhận lời hứa của Đấng Christ, Ngài phán, “Ân điển Ta đủ cho ngươi rồi.”—Review and Herald, ngày 1 tháng 8 năm 1893.

Kiểm soát tư tưởng

       Bạn nên rời xa khỏi vùng đất bị bỏ bùa mê của Sa-tan, và không để cho tâm trí bạn khỏi lòng trung thành đối với Đức Chúa Trời. Qua Đấng Christ bạn có thể và nên hạnh phúc, và nên giành được những thói quen của sự tự chủ. Ngay cả những tư tưởng của bạn phải được đem vào trong sự đầu phục trước ý muốn của Đức Chúa Trời, và những cảm xúc của bạn phải ở dưới sự kiểm soát của lý trí và tôn giáo. Bạn đã không được ban cho trí tưởng tượng của mình để cho phép nó tha hồ hoành hành và theo ý riêng mình, mà không có bất kì nỗ lực nào để kiềm chế hoặc kỷ luật. Nếu những tư tưởng là sai lầm, thì những cảm xúc sẽ là sai lầm; và những tư tưởng cùng với những cảm xúc kết hợp lại tạo thành bản tánh đạo đức. Khi bạn quyết định rằng là những Cơ Đốc nhân bạn không cần phải kiềm chế những suy nghĩ và cảm xúc của mình, thì bạn được đem xuống dưới ảnh hưởng của các quỉ sứ, và mời gọi sự hiện diện và sự kiểm soát của chúng. Nếu bạn nhún nhường những cảm giác của mình, và để cho những tư tưởng của bạn đi vào các kênh của sự ngờ vực, do dự và không bằng long, thì bạn sẽ là những người bất hạnh nhất, và đời sống của bạn sẽ chứng tỏ một sự thất bại.—“Testimonies for the Church”, quyển 5, trang 310.

 

Leave a Reply


  • Categories

  • Liên Hệ

    Email: theheritagekeepers247@gmail.com