SỰ KHÔN NGOAN THẬT—56

       ​ Các nam nữ trẻ tuổi có thể đạt được sự giáo dục cao nhất nơi thế gian, thế nhưng lại chẳng biết gì về những những nguyên tắc đầu tiên mà sẽ làm họ thành những công dân của nước Đức Chúa Trời. Kiến thức của loài người không đủ tiêu chuẩn cho bất cứ điều gì trên thiên quốc. Công dân của nước Đấng Christ  không được tạo bở những nghi thức và nghi lễ như thế, hoặc bởi sự nghiên cứu sách báo lâu dài. “Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến”. …

Kinh Thánh Và Khoa Học

       ​ Cần phải nghiên cứu Kinh Thánh Cựu Ước Và Tân Ước mỗi ngày. Sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Ngài đến với những sinh viên người mà luôn học hỏi đường lối và công việc Ngài. Kinh Thánh là ánh sáng và sự giáo dục của chúng ta. Khi các người trẻ biết và tin rằng Đức Chúa Trời ban cho sương, mưa và ánh nắng từ thiên đàng, để làm cho thực vật phát triển; khi họ nhận ra tất cả các ơn phước đến từ Ngài, và sự tạ ơn và ngợi khen là do Ngài, họ sẽ được dẫn đến sự thừa nhận về Ngài trong mọi việc, và hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày của mình với lòng trung tín; Đức Chúa Trời sẽ ở trong tất cả các suy nghĩ của họ…

       ​ Nhiều bạn trẻ, khi nói về khoa học, thì khôn ngoan vượt trên những gì được ghi chép; họ tìm sự giải thích về phương cách và công việc của Đức Chúa Trời bởi những thứ chỉ thỏa mãn sự hiểu biết hạn hẹp của mình; nhưng hết thảy là sự thất bại thảm hại. Kinh Thánh và khoa học chân thật phải ở trong sự hòa hợp trọn vẹn. Khoa học lừa dối là những thứ không lệ thuộc vào Chúa. Đó là sự ngu dốt tự phụ.

       ​ Một trong những điều xấu xa ghê tởm nhất mà dự vào cuộc truy tìm kiến thức và nghiên cứu về khoa học là những người tham gia vào những cuộc nghiên cứu này thường không nhìn thấy đặc tính thiêng liêng của một tôn giáo thanh khiết và không pha trộn. sự khôn ngoan theo thế gian cố gắng giải thích sự ảnh hưởng của Thánh Linh Đức Chúa Trời trên tấm lòng dựa trên những nguyên tắc khoa học. Sự tiến bộ ít nhất theo chiều hướng này sẽ dẫn tâm trí đến những trạng thái hỗn độn của sự hoài nghi. Tôn giáo của Kinh Thánh đon giản chỉ là sự huyền bí của lòng mộ đạo; không trí óc nào của loài người có thể hoàn toàn hiểu được, và nó sẽ được nói ra một cách khó hiểu đối với những tấm lòng không ăn năn.

Sự Dạy Dỗ Của Đức Chúa Trời

       ​ Bởi sự thánh hóa bản thân cho sự phục vụ Đức Chúa Trời thanh sẽ không nên ngu dốt và bất tài. Đối với nhiều người, sự giáo dục có nghịa là một sự tri thức của sách vở; nhưng “sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức”. Một đứa trẻ nhỏ người mà yêu mến và kính sợ Đức Chúa trời trong mắt Ngài còn vĩ đại hơn những người tài năng và học thức những lại sao lãng vấn đề cứu rỗi cá nhân. Tám lòng những bạn trẻ nào chịu thánh hóa và sống cho Chúa thì đang đặt chính mình trong sự liên hệ với Nguồn của hết thảy sự khôn ngoàn và tài giỏi.

       ​ Nếu các thanh niên chỉ học từ Người Thầy ở trên trời, như Đa-ni-ên đã làm, chính mình họ sẽ biết rằng sự kính sợ Chúa thật sự là khởi đầu của sự khôn ngoan. Có được như thế đã đặt một nền tảng chắc chắn, họ sẽ có thể, như Đa-ni-ên, biến mọi cơ hội và đặt ân thành những điều hiệu quả tốt đẹp nhất, và có thể vươn tới bất kỳ đỉnh cao nào trong tri thức về trí tuệ. Hãy thánh hóa cho Chúa, và có sự bảo vệ của ân điển Ngài và ảnh hưởng thôi thúc của Đức Thánh Linh Ngài, họ sẽ bày tỏ năng lực trí tuệ sâu sắc hơn những người trần tục nhỏ bé.

       ​ Học về khoa học thông qua sự giải nghĩa mà con người đặt vào nó thì có được sự giáo dục sai lầm. Học biết về Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus Đấng mà Ngài sai đến, thì đang học khoa học của Kinh Thánh. Tấm lòng trong sạch thấy Đức Chúa Trời trong mọi sự dự phòng, trong mọi giai đoạn của sự giáo dục thật.  Họ hiểu ra rằng sự tiếp cận đầu tiên của ánh sáng tỏa ra từ ngôi của Đức Chúa Trời. Sự giao tiếp từ thiên đàng được thực hiện cho những ai nắm lấy tia sáng đầu tiên từ tri thức thuộc linh.

       ​ Các sinh viên trong trường học của chúng ta phải xem tri thức về Đức Chúa Trời vượt trên hết thảy mọi sự khác. Chỉ bởi việc tìm kiếm Kinh Thánh, tri thức này mới có thể đạt được. “Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Cũng có lời chép rằng: Ta sẽ phá hủy sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết…Bởi vì sự rồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta…Vả, ấy là nhờ mà anh em ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc trong chúng ta; hầu cho, như có lời chép rằng: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa”.—The Youth’s Instructor, ngày 24 tháng 11 năm 1903.

Leave a Reply


  • Categories

  • Liên Hệ

    Email: theheritagekeepers247@gmail.com