ĐẶT MỘT TIÊU CHUẨN CAO HƠN—57

       ​ Đức Chúa Trời muốn chúng ta lợi dụng mọi cơ hội để thực hiện một cuộc chuẩn bị cho sự hầu việc Chúa. Ngài đòi chúng ta phải để hết nghị lực vào việc thi hành công tác và luôn luôn tâm niệm tính cách thiêng liêng cùng những trọng trách nghiêm chỉnh của chức vụ.

       ​ Nhiều người có đủ phẩm chất để làm việc tuyệt hảo mà không hoàn thành được bao nhiêu vì ít cố gắng. Hàng ngàn người lê bước chân qua cuộc đời như thể họ không có chủ đích cao cả để sống, không có tiêu chuẩn lý tưởng để thành đạt. Sở dĩ như thế vì họ đánh giá mình quá thấp. Đấng Christ đã trả một giá vô cùng cao để chuộc chúng ta và Ngài muốn chúng ta phải tự đánh giá mình theo cái giá mà Ngài đã trả đó.

       ​ Đừng vội thoả mãn khi vừa mới đạt được một trình độ thấp. Chúng ta chưa đạt được điều sức ta có thể đạt được, hay trở nên theo như ý Đức Chúa Trời muốn. Đức Chúa trời đã ban cho chúng ta năng lực suy luận, không phải để giam hãm trong thế bất động, hay để dùng sai vào những sự nghiệp phàm tục và nhơ bẩn, nhưng để khai triển cực độ, trau dồi, thánh hoá, cao thượng hoá, và sử dụng vào việc bành trướng nước của Ngài.

Duy trì nhân cách

       ​ Đừng một ai cam phận làm chiếc máy cho khối óc một người khác điều khiển. Đức Chúa Trời đã cho chúng ta khả năng suy nghĩ và hành động, và nhờ có hành động một cách cẩn thận, cậy Chúa để được khôn ngoan, chúng ta mới có thêm khả năng gánh vác trọng trách. Hãy bảo vệ nhân cách mà Đức Chúa Trời đã ban cho ta. Đừng chịu là bóng người khác. Hãy trông chờ Chúa hành động trong bạn, bởi bạn và qua bạn.

       ​ Đừng nghĩ rằng mình đã học đủ rồi, và nay có thể hoà hưỡn. Khối óc được trau dồi là thước đo của con người. Ta còn sống là còn học; ta phải học mỗi ngày và đem ra thực hành những gì mình đã học được.

       ​ Nên nhớ rằng bất kể bạn phục vụ trong địa vị nào, bạn phải bày tỏ động lực và phát triển bản tính. Dù làm công việc gì, cũng hãy làm cho chính xác, cách chuyên cần; hãy khắc phục cái khuynh hướng tìm việc dễ.

Hết lòng phục vụ

       ​ Trong công việc thường nhật. người ta làm với tinh thần nào và theo nguyên tắc nào, thì suốt đời người ta cũng sẽ làm việc với tinh thần đó và theo nguyên tắc đó. Những ai đòi làm một số công việc nhất định, và lãnh một tiền lương nhất định, và cố chứng minh việc mình làm thật xứng công giá mình lãnh, chớ không bận tâm đến việc thích nghi hoặc huấn luyện, thì không phải là người mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi để hầu việc cho duyên cớ Ngài. Những người nghiên cứu làm thế nào để họ có thể sử dụng đến mức tối thiểu năng lực thể xác, trí tuệ và tinh thần của mình thì không phải là những công nhân mà Ngài có thể ban phước dư dật. Gương của họ hay lây. Tư lợi là động lực chính yếu. Những người cần phải được trông chừng và chỉ làm việc khi họ được phân định phận sự chi ly thì không phải là những người sẽ được Chúa công bố là ngay lành và trung tín. Những người làm việc mà Chúa cần là những người bày tỏ nghị lực, đức liêm chính, sự chuyên cần, tất là những người sẵn lòng làm bất cứ việc gì cần phải làm.

       ​ Nhiều người mất hiệu năng vì tránh những trách nhiệm họ sợ sẽ thất bại. Như vậy họ không học được sự giáo dục do kinh nghiệm đem lại, sự giáo dục và việc đọc sách, khảo cứu và những lợi thế có được khác không thể nào mang đến.

       ​ Con người có thể biến đổi hoàn cảnh. Nhưng đừng để hoàn cảnh biến đổi con người. Chúng ta phải nắm lấy cơ hội như là một công cụ để làm việc. Chúng ta phải làm chủ hoàn cảnh chớ đừng để hoàn cảnh làm chủ chúng ta.

       ​ Những người có năng lực là những người bị chống đối, dồn ép và cản trở. Do vận dụng nghị lực để hành động, những chướng ngại vật họ phải đối phó trở thành một ơn phước tích cực cho họ. Họ học được sự tự tin. Xung đột và nghịch cảnh kêu gọi chúng ta phải thực thi sự tin tưởng nơi Đức Chúa Trời và kêu gọi sự cương nghị, là đức tính làm tăng trưởng năng lực. –“Ministry of Healing”, trang 498-500.

Tận dụng tối đa đời sống

       ​ Trong một sự giáo dục tốt là một lợi ích lớn lao nếu kết hợp với lòng hiến dâng của người sở hữu nó, thì những ai không có đặc ân để đạt được trình độ văn hoá cao không nên nghĩ rằng mình không thể tấn tới trong đời sống tri thức và tâm linh. Nếu họ tận dụng tối đa số kiến thức mà họ có, nếu họ tìm kiếm để thu thập thêm cho mình một kiến thức nào đó mỗi ngày và sẽ khắc phục tất cả những sự ngang bướng của tính khí qua sự siêng năng trau dồi những nét tiêu biểu của bản tính Cơ Đốc nhân, thì Đức Chúa Trời sẽ mở những kênh của sự khôn ngoan cho họ, và người ta sẽ nói về họ như đã từng nói trong thời xa xưa về những con cái Hê-bơ-rơ rằng, Đức Chúa Trời đã ban cho họ sự khôn ngoan và hiểu biết.–“Fundamentals of Christian Education”, trang 192, 193.

Leave a Reply


  • Categories

  • Liên Hệ

    Email: theheritagekeepers247@gmail.com