VAI TRÒ CỦA CÁ NHÂN–61

       ​ Mỗi cá nhân đều đóng vai trò quan trọng trong sứ mạng cứu rỗi của Chúa Giê-su. Ngài yêu thương và tìm kiếm từng linh hồn, và những linh hồn ấy có nhiệm vụ rao giảng tin lành và ơn phước mình đã nhận được.

       ​ Người thành công nhất là người hăng hái hầu việc Chúa trong từng việc nhỏ. Mỗi cá nhân dệt nên một sợi len trong tấm thảm lớn. Và từng cá nhân, từng sợi len sẽ đan vào nhau để làm nên một tấm thảm hoàn hảo.

       ​ Hãy giáo dục thanh thiếu niên biết giúp đỡ thanh thiếu niên. Các bạn sẽ có được những kinh nghiệm quý báu giúp các bạn sẵn sàng cho những công việc lớn hơn khi các bạn giúp đỡ lẫn nhau. Hàng ngàn trái tim có thể được biến đổi bằng những việc làm đơn giản nhất của chúng ta.

       ​ Người khôn ngoan và tài năng được mọi người khen ngợi thì luôn hạ mình và nói những lời yêu thương từ tận đáy lòng. Lời nói giả dối sẽ không mang đến kết quả gì mặc dù đã được chuẩn bị kỹ và trau chuốt. Nhưng những cử chỉ nhỏ và lời nói chân thành của những con cái Chúa sẽ mở được cánh cửa tâm hồn mà từ lâu đã bị đóng kín. – Review and Herald, ngày 9 tháng 9 năm 1899.

Leave a Reply


  • Categories

  • Liên Hệ

    Email: theheritagekeepers247@gmail.com