PHẦN THƯỞNG CỦA SỰ SIÊNG NĂNG—65

       ​ Các bạn trẻ hãy nhớ rằng những kẻ lười biếng sẽ không có những kinh nghiệm quý báu như những người siêng năng. Những ai lười biếng và thơ ơ tự tạo cho mình chướng ngại vật trên đường đời vì chính họ đã tự bỏ lỡ phần thưởng cũng như kết quả tốt đẹp chỉ có được bằng sự siêng năng cần cù. Họ đã trộm nhà Chúa khi họ lười biếng giúp đỡ người khác. Công việc của họ khác xa công việc Chúa muốn họ làm bởi vì sự lười biếng làm cho cuộc sống vô nghĩa và dần dần họ sẽ đánh mất sinh lực cũng như lòng nhiệt huyết của mình.

       ​ Không chỉ một vài nhưng hàng ngàn người tồn tại chỉ để hưởng thụ những lợi ích Đức Chúa Trời ban cho các vô điều kiện. Họ quên đi sự dâng hiến tạ ơn Chúa về những ơn phước Ngài đã ban cho họ. Họ quên rằng Đức Chúa Trời mong muốn họ là người lao động siêng năng và là người biết hưởng thụ khi Ngài ban cho họ những khả năng khác nhau. Nếu họ nhận thức được công việc Đức Giê-hô-va mong muốn họ làm để trở thành một cánh tay đắc lực cho Ngài thì họ sẽ thấy xấu hổ khi khước từ những nhiệm vụ và cứ mãi trông chờ.

Ơn phước của sự lao động

       ​ Hạnh phúc thật sự chỉ được tìm thấy khi bạn là người tốt biết làm việc tốt. Vui mừng nhất là những ai trung tín để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sự siêng năng luôn được đánh giá cao trong mắt mọi người.  Chính sự lười biếng đáng khinh đã làm cho con người xem thường những nhiệm vụ đơn giản hằng ngày. Từ chối làm những công việc như thế sẽ dẫn đến sự suy đồi về đạo đức cũng như trí tuệ. Bản chất lười biếng sẽ bộc lộ rõ ràng vào một ngày nào đó. Cuộc đời của kẻ lười biếng sẽ được ghi nhận làm kẻ hưởng thụ, không phải là người hữu ích. Tất cả những nghề nghiệp trong cuộc sống đều cho chúng ta những bài học thuộc linh quý báu.  Những ai làm nông dân có thể hiểu được ý nghĩa của lời Kinh Thánh “anh em là ruộng Ðức Chúa Trời cày”. Hạt của lẽ thật sẽ được gieo trồng trong trái tin của chúng ta hầu cho đời sống của chúng ta sẽ kết trái Thánh Linh. Đức Chúa Trời muốn chúng ta có một trí óc tuyệt vời. Chúng ta cần được rèn luyện cả về thể xác và tâm trí để phục vụ cho sứ mạng của Người Thầy vĩ đại là Đức Chúa Trời.

       ​ Mọi người đều được Đức Chúa Jêsus Christ trao cho sứ mạng phụng sự. Ngài là Vua của sự vinh hiển nhưng Ngài đã phán, “Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta.” Ngài là Vua của thiên đàng nhưng Ngài đã vui lòng đến thế gian để thực hiện sứ mạng Đức Chúa Cha đã giao. Ngài đã đến để phụng sự và để lại cho chúng ta một gương mẫu quý báu. Ngài giúp việc cho cha mình là người thợ mộc. Khi còn trẻ tuổi Ngài đã mang lại niềm vui cho gia đình. Ngài nhận biết rằng Ngài là một thành viên trong gia đình và có nhiệm vụ giúp đỡ cha mẹ. Sự vâng lời, vui vẻ giúp đỡ cha mẹ và siêng năng của Ngài đã góp phần vào việc xây dựng hạnh phúc gia đình. 

Leave a Reply


  • Categories

  • Liên Hệ

    Email: theheritagekeepers247@gmail.com