MỘT SỰ GIÁO DỤC CÂN ĐỐI—74

       ​ Thời giờ dành cho việc tập thể dục thì không phải là mất. Người học sinh mà không ngừng mãi mê trong sách vở của mình, trong khi cần phải vận động dù chỉ một ít ngoài trời, sẽ làm tổn hại đến bản thân. Một sự vận động cân đối các cơ quan và khả năng khác nhau thì rất cần thiết để thực hiện công việc một cách tốt nhất. Khi bộ óc luôn bị căng thẳng, trong khi các cơ quan khác bị bỏ thụ động, sẽ có một sự mất mát về sức mạnh thể xác cũng như là tinh thần. Các năng lực thể xác bị cướp đi sinh lực của nó, tâm trí mất đi sự sảng khoái và sức sống, và hậu quả là một đầu óc yếu ớt và dễ bị kích động.

       ​ Để có được tâm thần ổn định, thì những người nam và người nữ phải sử dụng và phát triển tất cả những năng lực của mình. Có rất nhiều người trên thế gian này bị chênh lệch bởi vì chỉ một chiều hướng khả năng được trau dồi, trong lúc những cái khác bị làm cho còi cọc vì thiếu hoạt động. Sự giáo dục của ngiều thanh niên là một thất bại. Họ học quá mất, trong khi họ thờ ơ những điều có lien quan đến đời sống thực tế. Để duy trì sự cân bằng của tâm trí, thì một hệ thông sang suốt về công việc thể xác nên được kết hợp với công việc trí óc, để có thể có được một sự phát triển hài hoà tất cả các năng lực. –“Counsels to Teachers, Parents, and Students,” trang 295, 296.

 

Leave a Reply


  • Categories

  • Liên Hệ

    Email: theheritagekeepers247@gmail.com