MỘT HY VỌNG TRÊN NỀN TẢNG VỮNG CHẮC—87

       Bạn sẽ như thế nào nếu biết được rằng mình được Đức Chúa Trời chấp nhận? Khẩn thiết nguyện cầu và học hỏi Lời Ngài. Sẽ không bỏ Kinh Thánh qua một bên cho bất cứ quyển sách nào khác. Quyển sách này nhận thức được tội lỗi. Nó chỉ ra con đường cứu rỗi. Nó hướng đến phần thưởng vinh quang. Nó tỏ ra cho bạn một Đấng Cứu Thế hoàn hảo, và dạy dỗ bạn rằng chỉ bởi sự nhân từ vô biên của Ngài mà bạn được cứu rỗi.

       Đừng bao giờ bỏ bê sự cầu nguyện riêng tư, vì đó chính là linh hồn của tôn giáo. Với lời cầu nguyện khẩn thiết và nhiệt thành, hãy xin cho được sự thanh tẩy của linh hồn mình. Hãy cầu xin cách khẩn thiết, nhiệt thành giống như những lúc bạn cầu nguyện khi chính cuộc sống của bạn đang lâm vào cảnh hiểm nghèo. Hãy nán lại trước Chúa cho đến khi những nỗi khao khát không thốt được nên lời trong lòng bạn chính là nỗi khát khao có được sự cứu rỗi, và những bằng chứng ngọt ngào bạn nhận lãnh được sẽ là sự tha thứ cho các tội lỗi của mình.

       Cái hy vọng có được sự sống đời đời không phải dễ dàng có được dựa trên những nền tảng mong manh. Đó là đề tài cần phải giải quyết giữa Đức Chúa Trời và chính linh hồn của bạn, quyết định cho cuộc sống vĩnh hằng. Tưởng chừng như là một tia hy vọng, không phải một điều gì khác, có thể cho thấy được sự hư mất của bạn. Vì khi bạn đứng hay ngã đều là do Lời của Đức Chúa Trời, vì thế trong trường hợp của bạn, chính Lời đó là cái mà bạn nên dựa vào để tìm nhân chứng biện hộ cho mình. Ở đó bạn có thể nhìn thấy những điều ràng buộc để bạn có thể trở thành Cơ Đốc Nhân. Đừng tháo bỏ khí giới của mình, hoặc rời khỏi chiến trường cho đến khi bạn đã gặt hái được sự chiến thắng, và chiến thắng trong Đấng Cứu Chuộc bạn. – “Testimonies for the Church”, quyển 1, trang 163, 164.

Leave a Reply


  • Categories

  • Liên Hệ

    Email: theheritagekeepers247@gmail.com