Đức Chúa Trời là nguồn của sự sống, sự sáng và là niềm vui của vũ trụ. Ơn phước của Ngài tuôn tràn cho loài thọ tạo chẳng khác nào tia nắng chiếu ra từ mặt trời và dòng nước cuộn chảy ra từ nguồn sự sống muôn đời. Và bất cứ nơi nào nguồn sống của Chúa có ở trong lòng người, nó lại tuôn tràn ra cho người khác với tình yêu và ân huệ.

      Niềm vui của Đấng Cứu Thế là nâng cao và cứu chuộc con người tội lỗi. Để làm việc ấy, Ngài không kể mạng sống của Ngài là quí, nhưng sẵn sàng mang lấy thập tự, xem nhẹ điều sỉ nhục. Vì vậy thiên sứ lúc nào cũng tham gia hoạt động để đem nguồn hạnh phúc cho kẻ khác. Đây cũng là niềm vui của các thiên thần. Nhiều người vì lòng ích kỷ mà không phục vụ những kẻ đói rách, hèn kém và giai cấp thấp hơn mình, xem đó là việc làm nhục nhã; nhưng đó lại là công việc của các thiên sứ vô tội. Tinh thần hy sinh đầy yêu thương của Đấng Cơ-Đốc là tinh thần ở trên trời và đó cũng là yếu tố của hạnh phúc trên thiên đàng vậy. Kẻ theo Chúa phải có tinh thần như vậy và đó cũng là việc làm của họ.

      Khi tình yêu của Đấng Cơ-Đốc ghi tạc vào lòng người, nó như mùi hương ngào ngạt tỏa ra không có cách nào giấu kín được. Tất cả những người nào tiếp xúc với ta cũng đều cảm thấy được sự ảnh hưởng thánh khiết ấy. Tinh thần của Đấng Cơ-Đốc ở trong tâm hồn chẳng khác nào dòng suối giữa sa mạc, tuôn chảy tưới mát và làm tươi tỉnh mọi người nào đến gần, làm cho người sắp chết mất ước muốn được giải khát với dòng nước sự sống ấy.

     Tình yêu đối với Đấng Cơ-Đốc thể hiện trong việc khao khát hầu việc như Ngài đã hầu việc, để đem ơn phước đến cho nhân loại và nâng cao đời sống họ. Tình yêu ấy sẽ đưa ta đến đức yêu thương, tánh mềm mỏng, và sự trìu mến các loài thọ tạo của Cha chúng ta ở trên trời.

     Cuộc sống của Đấng Cứu Thế ở trên đất không phải nhàn hạ hoặc sống cho cá nhân mình, Ngài phải làm việc khổ nhọc một cách nhẫn nại, hết lòng, cố gắng không ngừng để cứu chuộc nhân loại chết mất trong tội lỗi. Từ máng cỏ đến núi Sọ, Ngài dấn bước trên con đường hy sinh, không hề tìm cách thoái thác công việc khó khăn, những cuộc hành trình khổ nhọc, những mối lo âu vất vả đã khiến Ngài kiệt lực. Ngài nhìn nhận: “Con Người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.” Ma-thi-ơ 20:28. Đấy chính là mục đích trọng đại của đời Ngài. Mọi việc khác đều là phụ thuộc mà thôi. Thức ăn và thức uống của Ngài chính là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời và hoàn thành công việc của Ngài. Trong công việc làm của Ngài không hề xen lẫn “bản ngã” và tư lợi.

      Vì vậy những người dự phần trong ân điển của Đấng Cơ-Đốc sẽ sẵn sàng nhận bất cứ một sự hy sinh nào, hầu cho những người khác mà Chúa đã chết thay cho rồi sẽ được chia sớt ân tứ thiên thượng. Họ sẵn sàng làm bất cứ việc gì để giúp cho thế gian đẹp đẽ hơn vì họ sống trong thế gian. Tinh thần hy sinh nầy là kết quả hẳn nhiên của một linh hồn hoán cải thật sự. Khi vừa tìm gặp Đức Chúa Giê-su, người ấy liền ôm ấp một hoài bão trong lòng là bày tỏ cho người khác Đức Chúa Giê-su là bạn quí mà mình mới tìm gặp. Người không thể nào giấu kín lẽ thật cứu rỗi và việc người được nên thánh. Nếu chúng ta mặc lấy sự công bình của Đấng Cơ-Đốc và niềm vui của Đức Thánh Linh ngự đầy dẫy trong lòng, chúng ta không thể giữ lấy sự bình an riêng cho mình được. Nếu chúng ta đã nếm thử và thấy rằng Đức Chúa Trời là tốt lành, chúng ta chắc chắn sẽ đi kể lại cho người khác nghe. Khi Phi-líp tìm được Đấng Cứu Thế, ông đã nói ngay với bạn hữu mình, chúng ta cũng hãy như vậy, thỉnh mời những người khác cùng đến với Ngài. Chúng ta sẽ tìm đủ mọi cách để trình bày cho họ thấy điều khả ái của Đức Chúa Giê-su cùng thế giới thực hữu ở tương lai mà hiện nay mắt ta chưa thấy được. Chúng ta sẽ thật lòng khao khát noi theo con đường của Chúa, cũng sẽ hết lòng mong muốn những người quanh ta cùng ngắm xem “Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.” Giăng 1:29.

     Những ơn phước mà chúng ta cố gắng đem đến cho người khác cũng sẽ đổ lại trên chúng ta. Chính mục đích của Đức Chúa Trời là để cho chúng ta được tham gia hoạt động trong chương trình cứu rỗi của Ngài. Ngài đã ban cho con người cơ hội được dự phần vào bản tánh thiên thượng, để họ lại truyền đạt ơn phước cho đồng loại. Đó là niềm vinh dự cao quí nhất, là niềm vui trọng đại nhất mà Đức Chúa Trời ban xuống cho con người. Những người dự phần trong công tác bác ái nầy đều được kéo đến thật gần với Đấng Tạo Hóa của mình.

      Đức Chúa Trời có thể phó thác công việc truyền bá tin lành và công tác bác ái cho thiên sứ đảm nhiệm. Chúa cũng có thể dùng những phương tiện khác để hoàn thành mục đích của Ngài. Nhưng bởi tình yêu vô đối nên Ngài chọn chúng ta làm kẻ đồng công với Chúa, với Đấng Cơ-Đốc và các thiên binh, hầu cho chúng ta có thể chia sớt ơn phước, niềm vui, sự tấn tới trong lãnh vực thiêng liêng, là kết quả của chức vụ bất vụ lợi nầy.

      Qua mối thông công với Ngài trong sự thương khó mà chúng ta hiểu biết Chúa nhiều hơn. Mọi hành động vị tha để đem lợi ích cho kẻ khác sẽ tăng cường tinh thần từ thiện trong tâm hồn của kẻ thi thố, càng liên kết người ấy chặt chẽ với Đấng Cứu Thế hơn, là Đấng “vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu.” 2 Cô-rinh-tô 8:9. Chỉ khi nào chúng ta hoàn thành mục đích thiên thượng trong việc sáng tạo chúng ta, bấy giờ sự sống đối với chúng ta mới thật là nguồn phước.

       Nếu bạn đi hầu việc Chúa, theo như Đấng Cơ-Đốc chỉ định cho mọi người tin Ngài phải làm để cứu vớt linh hồn về cho Ngài, bạn sẽ cảm thấy rằng mình cần một kinh nghiệm sâu xa cũng như sự hiểu biết sâu rộng hơn về sự thánh khiết, bạn cũng cảm thấy đói khát về sự công bình nữa. Bạn sẽ kêu van cùng Đức Chúa Trời, đức tin của bạn sẽ vững chắc hơn và linh hồn bạn sẽ thỏa mãn nơi nguồn cứu rỗi. Những trở lực và thử thách mà bạn gặp sẽ thúc đẩy bạn học hỏi Kinh Thánh và cầu nguyện. Bạn sẽ lớn lên trong ân điển cùng sự hiểu biết về Đấng Cơ-Đốc, và sẽ được một kinh nghiệm phong phú hơn.

      Tinh thần phục vụ vô tư kỷ sẽ giúp ta thêm chiều sâu, sự vững vàng, có được bản tánh đáng mến như Đấng Cơ-Đốc, cũng như mang lại cho ta sự bình an và phước hạnh. Ước vọng của ta sẽ thanh cao. Lòng ta không còn chỗ cho sự biếng nhác hay tư kỷ. Những kẻ nào đem thi thố ân điển của Đấng Cơ-Đốc sẽ được khôn lớn và mạnh mẽ để hầu việc Đức Chúa Trời. Họ sẽ có được tri giác thiêng liêng rõ ràng hơn, đức tin vững chắc càng khôn lớn và sẽ có thêm năng quyền trong lời cầu nguyện. Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động trong lòng họ, gây nên những tiết điệu hòa hợp của tâm hồn để đáp ứng với sự tiếp xúc thiêng thượng. Những ai hy sinh để phục vụ vì lợi ích của kẻ khác tức là đang hoạt động cho chính sự cứu rỗi của mình.

      Cách duy nhất để lớn lên trong ân điển là tận tâm làm việc mà Chúa đã phó thác cho ta, phải dùng hết khả năng để giúp đỡ những kẻ cần sự cứu giúp của chúng ta. Do tập rèn mà có sức lực, và hoạt động chính là điều kiện để sống còn. Những ai muốn duy trì đời sống tín giáo mà chỉ ngồi đợi thừa hưởng ân điển chớ không làm gì cho Đấng Cơ-Đốc cả, chẳng khác gì kẻ muốn ăn mà không muốn làm việc. Trong thế giới thiêng liêng cũng như trong thế giới vật chất, việc như vậy chỉ đem đến hư hoại và tàn phế mà thôi. Một người không muốn sử dụng tay chân, chẳng bao lâu sẽ không còn dùng chúng được nữa. Cũng một thể ấy, người tín giáo không sử dụng năng lực mà Đức Chúa Trời ban cho sẽ không thể lớn lên trong Đấng Cơ-Đốc, nhưng sẽ mất mọi sức lực mà mình đã có.

      Hội-thánh của Đấng Cơ-Đốc là phương tiện đã được Đức Chúa Trời chỉ định lo việc cứu rỗi con người. Sứ mạng của hội thánh là rao truyền tin lành cho cả thế gian mà nhiệm vụ ấy được đặt trên tất cả các Cơ Đốc đồ. Mọi người đều phải tận dụng tài năng và phương tiện của mình để làm xong lệnh truyền của Đấng Cứu Thế. Tình yêu Đấng Cơ-Đốc đã bày tỏ cho chúng ta làm cho chúng ta trở nên người mắc nợ đối với những người chưa biết đến Ngài. Sự sáng mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta không phải chỉ dành riêng cho mình đâu, mà là chiếu rọi lại cho người khác nữa.

      Nếu môn đồ Đấng Cơ-Đốc làm trọn bổn phận mình, thì sẽ có hàng ngàn người rao giảng tin lành cho các vùng hải ngoại thay vì chỉ có một ít như hiện tại. Đối với những người không đi rao giảng trực tiếp được, họ có thể tham gia hỗ trợ bằng mọi phương cách với cảm tình và lời cầu nguyện. Ngay trong những quốc gia đã tiếp nhận đạo Chúa cũng sẽ góp phần cho sự cứu rỗi linh hồn chuyên tâm hơn.

      Chúng ta không cần phải ra hải ngoại, hoặc đi khỏi thành phố nhỏ hẹp là nơi ta đang ở, để hầu việc Đấng Cơ-Đốc, mà có thể làm việc ngay trong gia đình, trong hội thánh, trong vòng những người mà ta tiếp xúc hằng ngày hoặc có dịp giao tiếp.

      Một phần rất lớn của cuộc đời Đấng Cơ-Đốc khi sống trên đất là làm việc khổ cực trong xưởng mộc ở Na-xa-rét. Thiên sứ bảo vệ đã theo dõi mọi bước đường của Chúa Sự Sống khi Ngài cùng đi đường với những nông dân, những người dân quê không nhận biết cũng không tôn vinh Ngài. Khi làm công việc lao động ở xưởng mộc cũng như khi chữa bệnh hoặc đi trên mặt biển trong cơn bão táp ở Ga-li-lê, Ngài đều làm việc hết lòng. Vì vậy trong công việc hèn hạ nhất hay trong địa vị thấp kém nhất ở đời, chúng ta vẫn có thể bước đi và làm việc với Đức Chúa Giê-su.

      Sứ đồ Phao-lô đã nói: “Ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào, thì phải ở theo đấng bậc ấy trước mặt Đức Chúa Trời.” 1 Cô-rinh-tô 7:24. Nếu là thương gia, bạn phải giao tiếp như thế nào để có thể làm vinh hiển Chúa qua lòng trung thành của mình. Một người thật lòng theo Chúa sẽ đem niềm tin của mình vào việc mình làm, để bày tỏ cho mọi người tinh thần Đấng Cơ-Đốc. Một người thợ cần mẫn có thể là đại diện trung thành cho Đấng đã từng làm công việc thấp hèn trong vùng đối núi Ga-li-lê. Bất cứ ai mang danh hiệu Đấng Cơ-Đốc đều phải làm việc như thế nào để những người khác thấy công việc trọn lành của mình mà ngợi khen Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Chuộc mình.

      Có nhiều người tìm cách thoái thác, không chịu đem năng khiếu của mình ra hầu việc Chúa, viện lẽ rằng có những người khác tài giỏi hơn mình. Dường như họ quan niệm rằng chỉ có những người tài năng xuất chúng mới phải đem tài lực mình ra lo việc Chúa. Người ta lại tin rằng nhóm người nầy được đặc ân kêu gọi nên được ban cho nhiều khả năng thì mới cần phải hầu việc Chúa, còn nhóm người kia không được ban cho nhiều khả năng, dĩ nhiên không được dự phần vào cũng như không được ban thưởng. Nhưng trong ví dụ các ta-lâng, Chúa không hề dạy như thế. Khi chủ nhà gọi tôi tớ đến thì phân phát công việc cho mỗi người.

      Với tinh thần yêu thương, chúng ta có thể làm những việc khiêm nhường nhất ở đời “như làm cho Chúa.” Cô-lô-se 2:23. Nếu tình yêu của Chúa có ở trong lòng, tất nó sẽ lộ ra trong đời sống. Mùi hương dịu dàng của Đấng Cơ-Đốc sẽ vây phủ chúng ta, ảnh hưởng của chúng ta sẽ cao quí và phước hạnh hơn.

      Bạn không cần chờ đợi những cơ hội lớn lao hoặc đòi hỏi phải có khả năng xuất chúng trước khi bắt tay vào công việc của Đức Chúa Trời. Bạn cũng không cần phải lưu tâm đến việc thế gian sẽ nghĩ thế nào về bạn. Nếu đời sống hằng ngày của bạn là bằng chứng của sự trong sạch và là mối thật tâm của đức tin bạn, thì những người khác mới tin chắc rằng bạn thật lòng mong muốn làm điều lành cho họ, bấy giờ mọi cố gắng của bạn mới không phải là vô ích.

     Một môn đồ nghèo hèn nhất của Đức Chúa Giê-su vẫn có thể là nguồn phước cho kẻ khác. Có thể họ không nhận thấy ở họ và việc họ làm có một điều lợi ích đặc biệt nào cả, nhưng bởi ảnh hưởng vô tư của họ, đã phát khởi những luồng sóng ơn phước cứ càng ngày càng sâu rộng thêm mà mãi đến ngày ban thưởng cuối cùng họ mới biết kết quả. Họ có thể cảm thấy mình chẳng làm bất cứ một việc quan trọng nào. Họ không cần quan tâm, lo âu đến việc thành hay bại. Họ chỉ âm thầm tiến tới, trung thành làm tròn nhiệm vụ Đức Chúa Trời đã phó thác cho và đời sống của họ thật không phải là vô ích. Linh hồn họ sẽ càng ngày càng lớn lên trong hình ảnh Đấng Cơ-Đốc. Họ là người đồng công với Đức Chúa Trời trong đời sống hiện tại, bởi đó càng xứng hợp hơn trong nhiệm vụ quan trọng, cao quí hơn; cùng hưởng được niềm vui không gợn chút mây mù của đời sống tương lai vậy.

Leave a Reply


  • Categories

  • Liên Hệ

    Email: theheritagekeepers247@gmail.com