CANH GIỮ TỐT NHỮNG LỐI VÀO TÂM HỒN—92

       “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì nguồn sự sống do nơi đó mà ra” là lời khuyên răn của người đàn ông khôn ngoan. Vì một người “tưởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy”. Tấm lòng phải được đổi mới lại bởi ân điển của Chúa, nếu không nó sẽ trở nên vô ích trong việc tìm kiếm sự trong sạch của cuộc sống. Người nào cố gắng xây dựng một bản tánh thanh cao và đoan chính mà không phụ thuộc vào ân điển của Đấng Christ thì đang xây nhà mình trên cát trơn trợt. Trong những cơn bão dữ dội của sự cám dỗ nó chắc chắn sẽ bị sụp đổ. Lời cầu nguyện của vua Đa-vít nên là lời khẩn cầu của mọi linh hồn: “Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng.” Và khi đã trở nên những người dự phần vào món quà của thiên đàng, chúng ta phải đi đến sự hoàn hảo, “Bởi đức tin và quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho”.

       Tuy nhiên chúng ta có một công việc cần phải làm để chống trả lại sự cám dỗ. Những ai không muốn sa ngã như nạn nhân của những mưu chước của Sa-tan phải canh giữ cẩn thận những lối vào của linh hồn; họ phải tránh đọc, xem hay là nghe những gì mà sẽ gợi lên những suy nghĩ không trong sạch. Không nên để tâm trí lang thang trên mọi chủ đề mà kẻ thù của những linh hồn có thể đề nghị. Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói, “Vậy, anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ… chớ có làm theo sự dâm dục, là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội. Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở của mình”. Sứ đồ Phao-lô nói, “rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.” Điều này sẽ đòi hỏi sự sốt sắng cầu nguyện và luôn tỉnh thức. Chúng ta phải được trợ giúp bởi ảnh hưởng không dứt của Đức Thánh Linh mà sẽ thu hút tâm trí lên cao và tập cho nó quen với việc chăm chú vào những điều trong sạch và thánh khiết. Và chúng ta phải siêng năng học hỏi Lời của Đức Chúa Trời. “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa”. Tác giả Thi-thiên đã nói, “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa”.–“Patriarchs and Prophets”, trang 460.

Rơm Rạ Và Lúa Mì

       Hỡi những bạn trẻ yêu dấu, hãy ngưng đọc những tạp chí chứa đựng những câu chuyện. Hãy bỏ mọi tiểu thuyết… Chúng ta nên làm sạch nhà mình khỏi tất cả những tạp chí chuyện và những ấn phẩm chứa đựng những bức ảnh lố lăng -những sự miêu tả có nguồn gốc từ những tác pẩm của Sa-tan. Giới trẻ không nên để cho tâm trí của họ bị nhiễm độc bởi những điều như vậy. “Rơm rạ sẽ là gì nếu so sánh với lúa mì?” Hãy để mọi người tự xưng rằng mình là người đi theo Đấng Christ chỉ đọc những gì chân thật và có giá trị vĩnh cửu.

       Chúng ta phải sửa soạn bản thân cho những bổn phận long trọng nhất. Một thế giới cần được cứu rỗi… xét thấy một công việc vĩ đại cần phải được thực hiện như vậy, liẹu có bất kỳ ai lại để lãng phí những thì giờ quý giá và những phương tiện mà Đức Chúa Trời đã ban cho để làm những việc mà không đem lại lợi ích tốt nhất cho mình hay là đem lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời? –The Youth’s Instructor, ngày 14 tháng 8 năm 1906.

Leave a Reply


  • Categories

  • Liên Hệ

    Email: theheritagekeepers247@gmail.com