XÂY DỰNG BẢN TÍNH CƠ ĐỐC NHÂN—93*

        Đây là sứ điệp cuối cùng của bà White cho các bạn trẻ của chúng ta, trong suốt thời kỳ đau bệnh cuối cùng của bà.

        Có nhiều sách quan trọng rất cần cho sự sống mà không được các bạn trẻ của chúng ta nhìn đến. Chúng bị sao lãng bởi vì chúng không thú vị như sách đọc khác

      Chúng ta nên khuyên các thanh niên nắm chặt vấn đề đọc sách như vậy vì chính việc đó đã được đề nghị cho để nâng cao bản tính Cơ Đốc nhân. Điểm thiết yếu nhất của đức tin nên được in vào trong trí nhớ của các bạn trẻ. Họ chỉ nhìn thoáng qua lẽ thật, nhưng sự quen thuộc như thế không đủ để dẫn chúng nhìn vào việc nghiên cứu với lịng ham thích. Các bạn trẻ của chúng ta nên đọc chúng để có những ảnh hưởng lành mạnh, thiêng liêng trên tâm trí. Họ thì cần điều này để có thể phân biệt đâu là tôn giáo chân thật. Có nhiều sách đọc hay nhưng lại không thánh hóa.

       Bây giờ là thời gian và cơ hội cho chúng ta làm việc cho những thanh niên. Hãy nói cho chúng biết rằng chúng ta đang ở trong cuộc khủng hoảng nguy hiểm nhất, và chúng t among muốn biết cách phân biệt sự mộ đạo thật như thế nào. Các bạn trẻ của chúng ta cần được giúp đỡ, ảnh hưởng, và động viên, nhưng trong cách cư xử đúng mực; không thể như cách mà chúng ao ước, nhưng trong cách mà thánh hóa tâm trí chúng. Họ cần điều thiện, tôn giáo thiêng liêng hơn bất kỳ thứ khác.

       Tôi không mong được sống lâu. Công việc của tôi hầu như đã hoàn thành. Hãy nói các người trẻ của chúng ta rằng tôi muốn lời của tôi sẽ khích lệ họ theo lối sống mà sẽ thu hút sự khôn ngoan của thiên đàng nhất, và sự ảnh hưởng của họ trên những người khác có thể là cao quý nhất.

Tiến Trình Lựa Chọn Sách Đọc Được Đề Nghị

       Trong những mùa tối trời tôi đã chọn lọc và bỏ sang một bên nhửng quyển sách mà không có lợi ích gì cho giới trẻ. Chúng ta nên chọn lựa cho chúng những quyển sách mà sẽ khích lệ chúng trở nên chân thật đối với cuộc sống, và sự mở ra của lời nói. Điều này đã được trình bày cho tôi trong quá khứ, và tôi nghĩ tôi sẽ đem nó đến trước các bạn và giữ cho nó được an toàn. Chúng ta không thể cho các bạn trẻ sự đọc không giá trị. Những quyển sách  mà là một ơn phước đến tâm trí và linh hồn thì cần thiết. Những điều này thì được xem qua rất hời hợt; do đó các bạn trẻ của chúng ta nên trở nên quen thuộc với những gì tôi đang nói.

       Tôi không nghĩ tôi sẽ có nhiều hơn những lời chứng cho dân sự của chúng ta. Những người có tâm trí vững chắc biết được những gì tốt cho sự nâng cao và xây dựng nên công việc. Nhưng với tình yêu của Đức Chúa Trời trong lòng họ, họ cần phải đi sâu hơn và sâu hơn vào việc nghiên cứu những điều thuộc về Chúa. Tôi thật sự lo lắng cho các thanh niên sẽ có đúng loại sách đọc; khi ấy những người già cũng sẽ có nó. Chúng ta phải giữ đôi mắt mình trên sự thu hút về lẽ thật tôn giáo. Chúng ta phải giữ cho suy nghĩ và trí óc được mở ra trước những lẽ thật của lời Ngài. Sa-tan đến khi con người không tỉnh thức. Chúng ta không được trở nên hài lòng bởi vì sự điệp cảnh báo trước kia đã được bày tỏ. Chúng ta phải trình bày nó nhiều lần.

       Chúng ta có thể bắt đầu tiến trình đọc sách một cách cực kỳ sôi nổi để mà nó thu hút và ảnh hưởng tâm trí nhiều người. Nếu tôi có thời giờ rãnh rỗi cho thêm nhiều sự lao động, tôi nên vui vẻ giúp đỡ việc chuẩn bị sách cho thanh niên.

       Có một công việc cần được thực hiện cho các bạn thanh niên mà qua đó tâm trí chúng sẽ được cảm động và nhào nắn bởi lẽ thật thánh hóa của Đức Chúa Trời. Điều ao ước chân thành của tôi cho những bạn trẻ là chúng tìm được ý nghĩa thật sự của việc xưng công bình bởi đức tin, và bản tính trọn vẹn mà sẽ chuẩn bị cho chúng cuộc sống đời đời. Tôi không mong chờ được sống lâu, và tôi để lại sứ điệp này cho thanh niên, để mà mục tiêu chúng đề ra sẽ không thất bại.

       Tôi thúc đẩy các anh chị em tôi khuyến khích các bạn thanh niên bao giờ cũng giữ sự quý trọng và ân điển của Đức Chúa Trời được tôn cao. Làm việc và cầu nguyện liên tục cho một ý nghĩa của sự quý báu của tôn giáo thật. Hãy mang vào sự phước hạnh và sự thu hút của sự thánh khiết và ân điển của Chúa. Tôi cảm nhân thấy một gánh nặng liên quan tới điều này bởi vì tôi biết nó đang bị lãng quên.

       Tôi không đảm bảo là cuộc sống của mình sẽ kéo dài, nhưng tôi cảm thấy mình được Đức Chúa Trời chấp nhận. Ngài biết tôi chịu khổ như thế nào khi tôi làm chứng tiêu chuẩn thấp của cuộc sống được chấp nhận bởi những người gọi là Cơ Đốc nhân. Tôi cảm thấy cấp bách về việc lẽ thật nên được thấy trong cuộc sống của tôi, và lời chứng của tôi nên đi đến nhiều người. Tôi mong muốn các bạn có thể làm tất cả những gì mình có thể để các tác phẩm của tôi được đặt vào tay những người ở vùng đất ngoại.

       Hãy nói cho các thanh niên biết chúng co nhiều lợi ích về mặt thuộc linh. Đức Chúa Trời muốn chúng thực hiện những nỗ lực sốt sắng nhất để đem lẽ thật ra trước mọi người. Tôi được cảm động cho biết đó là nhiệm vụ đặc biệt của tôi để nói những điều này.—“Fundamentals of Christian Education”, trang 547-549.

XÂY DỰNG BẢN TÍNH CƠ ĐỐC NHÂN—93*

       *Đây là sứ điệp cuối cùng của bà White cho các bạn trẻ của chúng ta, trong suốt thời kỳ đau bệnh cuối cùng của bà.

       Có nhiều sách quan trọng rất cần cho sự sống mà không được các bạn trẻ của chúng ta nhìn đến. Chúng bị sao lãng bởi vì chúng không thú vị như sách đọc khác

       Chúng ta nên khuyên các thanh niên nắm chặt vấn đề đọc sách như vậy vì chính việc đó đã được đề nghị cho để nâng cao bản tính Cơ Đốc nhân. Điểm thiết yếu nhất của đức tin nên được in vào trong trí nhớ của các bạn trẻ. Họ chỉ nhìn thoáng qua lẽ thật, nhưng sự quen thuộc như thế không đủ để dẫn chúng nhìn vào việc nghiên cứu với lịng ham thích. Các bạn trẻ của chúng ta nên đọc chúng để có những ảnh hưởng lành mạnh, thiêng liêng trên tâm trí. Họ thì cần điều này để có thể phân biệt đâu là tôn giáo chân thật. Có nhiều sách đọc hay nhưng lại không thánh hóa.

       Bây giờ là thời gian và cơ hội cho chúng ta làm việc cho những thanh niên. Hãy nói cho chúng biết rằng chúng ta đang ở trong cuộc khủng hoảng nguy hiểm nhất, và chúng t among muốn biết cách phân biệt sự mộ đạo thật như thế nào. Các bạn trẻ của chúng ta cần được giúp đỡ, ảnh hưởng, và động viên, nhưng trong cách cư xử đúng mực; không thể như cách mà chúng ao ước, nhưng trong cách mà thánh hóa tâm trí chúng. Họ cần điều thiện, tôn giáo thiêng liêng hơn bất kỳ thứ khác.

       Tôi không mong được sống lâu. Công việc của tôi hầu như đã hoàn thành. Hãy nói các người trẻ của chúng ta rằng tôi muốn lời của tôi sẽ khích lệ họ theo lối sống mà sẽ thu hút sự khôn ngoan của thiên đàng nhất, và sự ảnh hưởng của họ trên những người khác có thể là cao quý nhất.

Tiến Trình Lựa Chọn Sách Đọc Được Đề Nghị

       Trong những mùa tối trời tôi đã chọn lọc và bỏ sang một bên nhửng quyển sách mà không có lợi ích gì cho giới trẻ. Chúng ta nên chọn lựa cho chúng những quyển sách mà sẽ khích lệ chúng trở nên chân thật đối với cuộc sống, và sự mở ra của lời nói. Điều này đã được trình bày cho tôi trong quá khứ, và tôi nghĩ tôi sẽ đem nó đến trước các bạn và giữ cho nó được an toàn. Chúng ta không thể cho các bạn trẻ sự đọc không giá trị. Những quyển sách  mà là một ơn phước đến tâm trí và linh hồn thì cần thiết. Những điều này thì được xem qua rất hời hợt; do đó các bạn trẻ của chúng ta nên trở nên quen thuộc với những gì tôi đang nói.

       Tôi không nghĩ tôi sẽ có nhiều hơn những lời chứng cho dân sự của chúng ta. Những người có tâm trí vững chắc biết được những gì tốt cho sự nâng cao và xây dựng nên công việc. Nhưng với tình yêu của Đức Chúa Trời trong lòng họ, họ cần phải đi sâu hơn và sâu hơn vào việc nghiên cứu những điều thuộc về Chúa. Tôi thật sự lo lắng cho các thanh niên sẽ có đúng loại sách đọc; khi ấy những người già cũng sẽ có nó. Chúng ta phải giữ đôi mắt mình trên sự thu hút về lẽ thật tôn giáo. Chúng ta phải giữ cho suy nghĩ và trí óc được mở ra trước những lẽ thật của lời Ngài. Sa-tan đến khi con người không tỉnh thức. Chúng ta không được trở nên hài lòng bởi vì sự điệp cảnh báo trước kia đã được bày tỏ. Chúng ta phải trình bày nó nhiều lần.

       Chúng ta có thể bắt đầu tiến trình đọc sách một cách cực kỳ sôi nổi để mà nó thu hút và ảnh hưởng tâm trí nhiều người. Nếu tôi có thời giờ rãnh rỗi cho thêm nhiều sự lao động, tôi nên vui vẻ giúp đỡ việc chuẩn bị sách cho thanh niên.

       Có một công việc cần được thực hiện cho các bạn thanh niên mà qua đó tâm trí chúng sẽ được cảm động và nhào nắn bởi lẽ thật thánh hóa của Đức Chúa Trời. Điều ao ước chân thành của tôi cho những bạn trẻ là chúng tìm được ý nghĩa thật sự của việc xưng công bình bởi đức tin, và bản tính trọn vẹn mà sẽ chuẩn bị cho chúng cuộc sống đời đời. Tôi không mong chờ được sống lâu, và tôi để lại sứ điệp này cho thanh niên, để mà mục tiêu chúng đề ra sẽ không thất bại.

       Tôi thúc đẩy các anh chị em tôi khuyến khích các bạn thanh niên bao giờ cũng giữ sự quý trọng và ân điển của Đức Chúa Trời được tôn cao. Làm việc và cầu nguyện liên tục cho một ý nghĩa của sự quý báu của tôn giáo thật. Hãy mang vào sự phước hạnh và sự thu hút của sự thánh khiết và ân điển của Chúa. Tôi cảm nhân thấy một gánh nặng liên quan tới điều này bởi vì tôi biết nó đang bị lãng quên.

       Tôi không đảm bảo là cuộc sống của mình sẽ kéo dài, nhưng tôi cảm thấy mình được Đức Chúa Trời chấp nhận. Ngài biết tôi chịu khổ như thế nào khi tôi làm chứng tiêu chuẩn thấp của cuộc sống được chấp nhận bởi những người gọi là Cơ Đốc nhân. Tôi cảm thấy cấp bách về việc lẽ thật nên được thấy trong cuộc sống của tôi, và lời chứng của tôi nên đi đến nhiều người. Tôi mong muốn các bạn có thể làm tất cả những gì mình có thể để các tác phẩm của tôi được đặt vào tay những người ở vùng đất ngoại.

       Hãy nói cho các thanh niên biết chúng co nhiều lợi ích về mặt thuộc linh. Đức Chúa Trời muốn chúng thực hiện những nỗ lực sốt sắng nhất để đem lẽ thật ra trước mọi người. Tôi được cảm động cho biết đó là nhiệm vụ đặc biệt của tôi để nói những điều này.—“Fundamentals of Christian Education”, trang 547-549.

 

Leave a Reply


  • Categories

  • Liên Hệ

    Email: theheritagekeepers247@gmail.com